Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Seminar: GDPR – opća uredba o zaštiti podataka

13.11.2018. 08:17 / Izvor: Akta.ba

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni seminar na teme:

GDPR – OPĆA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA

PERSONALNI DOSJE RADNIKA

INSPEKCIJSKI NADZOR I ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Sarajevo, 27.11.2018. godine, Hotel Hollywood - Ilidža

Početak seminara  u 9:30h

 

GDPR (engl. General Data Protection) je Opća uredba o zaštiti podataka. Uredba je direktno primjenjiva na sve organizacije i kompanije koje koriste lične podatke u poslovne svrhe. Svrha Uredbe je ujednačavanje postojećih zakonskih okvira u jedan kompletan set pravila na nivou cijele Evropske Unije (EU). Primjena direktive započela je 25. maja  2018. godine, a navedeni datum je označavao i krajnji rok za prilagođavanje svih procesa i informatičkih sistema. Obaveza primjene Uredbe se ne odnosi samo na organizacije i kompanije iz EU, već i na organizacije i kompanije izvan EU, kao što su one koje se bave prodajom roba ili usluga građanima EU, prate ponašanje i navike građana EU, prikupljaju lične podatke o građanima EU za potrebe poslovanja, imaju predstavništvo u nekoj od država članica EU u kojem se vrši obrada ličnih podataka i slično.

 

Druga tema seminara je personalni dosije radnika. Naime, poslodavcima kao kontrolorima ličnih podataka neophodno je ukazati na ozbiljnost i obaveznost istih, kroz vođenje zakonom propisanih evidencija ličnih podataka radnika i personalnih dosijea radnika. Kroz personalni dosije neophodno je osigurati zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, a naročito pravo na tajnost u pogledu obrade ličnih podataka koji se odnose na radnika kao pojedinca.

 

Treća tema seminara odnosi se na inspekcijski nadzor u radnim odnosima u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Kroz praktične primjere iz prakse ćemo upoznati učesnike na koji način koristiti lične podatke uz opravdan pravni osnov i uz istovremeno vođenje računa o njihovom korištenju u dozvoljenim granicama. Informacije o principima i načinima postupanja prilikom inspekcijskog nadzora u praksi potrebni su svim poslodavcima.

 

Za predmetni seminar predviđeni su stručni članci koji obrađuju tematiku seminara kao i prezentacije predavača. Pozivamo Vas da uzmete aktivno učešće u predstojećem seminaru kako biste otklonili postojeće probleme u Vašem svakodnevnom radu.

 

SADRŽAJ SEMINARA:

GDPR – OPĆA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA

 • Veza nove uredbe sa postojećom zakonskom regulativom na polju zaštite informacija
 • Svrha nastanka nove Uredbe o zaštiti podataka
 • Lični podatak u kontekstu nove Uredbe
 • Utjecaj primjene Uredbe na poslovanje kompanija u BiH
 • Nosioci uloga definisani Uredbom
 • Ključni koraci pri implementaciji Uredbe
 • Rizici povezani sa primjenom Uredbe

Pitanja i odgovori

 

PERSONALNI DOSIJE RADNIKA

 • Zakonski osnov
 • Personalna evidencija, personalni dosije radnika
 • Normativni akt poslodavca – odluka
 • Obrada i čuvanje ličnih podataka radnika
 • Pojam i značenje izraza u Zakonu o zaštiti ličnih podataka
 • Obrada ličnih podataka
 • Kontrolor ličnih podataka – poslodavac
 • Saglasnost nosioca podataka
 • Izvor ličnih podataka – saglasnost radnika za podatke propisane zakonom, saglasnost za posebne kategorije ličnih podataka, obaveza čuvanja tajnosti podataka lica koja vode ili obrađuju podatke, službena tajna
 • Obaveze poslodavca – obavještavanje o prikupljanju podataka
 • Obrada ličnih podataka putem video nadzora
 • Otkrivanje lokacije zaposlenih – oprema
 • Privatni život
 • Saglasnost za obradu posebne kategorije ličnih podataka i zabrana iste
 • Pravo na obradu ličnih podataka bez saglasnosti nosioca podataka
 • Uvid u pristup ličnih podataka – pravo pristupa ličnim podacima
 • Ispravljanje, brisanje i sigurnost podataka
 • Obrada podataka preko obrađivača
 • Oslobađanje od odgovornosti kontrolora podataka – poslodavca
 • Kaznene odredbe

Pitanja i odgovori

 

INSPEKCIJSKI NADZOR I ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

 • Zaštita ličnih podataka u vršenju inspektorskih ovlaštenja
 • Utvrđivanje identiteta subjekta i drugih lica od značaja za inspekcijski nadzor
 • Pregled, fotografisanje i snimanje osoba, poslovnih i drugih prostorija, objekata, procesa rada i proizvodnje i sl.
 • Saslušanje stranaka, svjedoka i drugih lica čija je izjava od značaja za utvrđivanje činjenica u vršenju inspekcijskog nadzora
 • Blagovremeno dostavljanje traženih podataka i dokumentacije i odazivanje pozivu, za lični dolazak subjekta nadzora u prostorije inspekcijskog organa radi davanja podataka u vezi sa inspekcijskim nadzorom
 • Postupanje sa ličnim podacima prilikom podnošenja prijava odnosno tretiranja zahtjeva za inspekcijski nadzor podnesenih od građana, preduzeća i drugih organizacija
 • Spriječavanje zloupotrebe podnosioca i prijavioca zahtjeva za inspekcijski nadzor
 • Zaštita ličnih podataka prilikom postupanja po obavezi obavještavanja podnosioca prijave/zahtjeva za inspekcijski nadzor, o ishodu inspekcijskog nadzora
 • Obaveza čuvanja ličnih podataka kao službene tajne
 • Postupanje u situacijama kada nije moguće zaštititi lične podatke /identitet/ podnosioca zahtjeva za inspekcijski nadzor i onda kada on to izričito zahtijeva
 • Vršenje inspekcijskih radnji kod drugih lica koja nisu subjekt nadzora, ako se kod njih obavlja djelatnost, nalaze stvari, predmeti, isprave i sl., koja/e su od značaja za inspekcijski nadzor kod subjekta nadzora
 • Odbijanje učestvovanja zatečenih lica u objektu a u postupku nadzora
 • Razmjena ličnih podataka u međusobnoj saradnji organa uprave
 • Postupanje sa ličnim podacima radnika u smislu odredbi Zakona o radu (Sl. list FBiH br: 26/16)
 • Podaci koji se ne mogu tražiti od lica koja traže zaposlenje (razgovor, anketiranje, testiraje, konkursne procedure i sl.)
 • Izuzetak kod ustupanja tajne nakon prestanka radnog odnosa
 • Diskreciona ocjena za utvrđivanje činjeničnog stanja
 • Postupanje i/ili traženje na uvid podataka o zdravstvenom stanju radnika kao  posebnoj kategoriji ličnih podataka

Pitanja i odgovori

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN

Pravnicima, uposlenim u privrednim društvima, javnim ustanovama, drugim pravnim subjektima i udruženjima koja zapošljavaju radnike, odjelima općih poslova, menadžerima za upravljanje ljudskim potencijalima, radnicima računovodstvenih službi, sindikalnim povjerenicima, članovima vijeća zaposlenika i svima onima koje interesuje navedena tematika.

 

PREDAVAČI:

Dr. sc. Mirna Pajević

Mirela Gljiva, mr. iur.

Nedim Mehmedbašić, inspektor rada

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

180 KM po jednom učesniku

170 KM po učesniku za dva i više učesnika iz iste organizacije

160 KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Materijal za pisanje
 • Seminarski materijali (stručni članci) i  prezentacije predavača
 • Osvježenje u pauzama i zajednički ručak
 • Certifikat o učešću na seminaru.

 

PRIJAVA ZA SEMINAR:

Obavezna prijava za seminar putem prijavnog obrasca

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

Uplata se može izvršiti i u gotovini prije početka seminara – molimo Vas da nas o tome ranije pismeno obavijestite.

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

POSEBNA PONUDA:

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju seminaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Komentar Zakona o radu FBiH – 50 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu FBiH sa modelima akata – 30 KM

CD Priručnik „Zasnivanje i prestanak radnog odnosa“ – 55KM

Priručnik „Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH“ – 20 KM

Knjiga: „Matična evidencija radnika“ – 20 KM

Knjiga: „Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu“ – 20 KM

Knjiga: „Mjesečna evidencija o radnom vremenu“ – 20 KM

Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH – 38 KM

CD Međuentitetski radnici u FBiH i RS – 24 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2017. godini – 95 KM

Priručnik – Radni odnosi RS – Odgovori na pitanja u 2017. godini – 20 KM

Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu i o primjeni Uputstva o postupanju sa radnom knjižicom – 28 KM

 

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i poštarina.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

PREUZMI DOKUMENT:
Prijava

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave