Seminar: Izazovi u primjeni radnog zakonodavstva na nivou BiH

Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Seminar: Izazovi u primjeni radnog zakonodavstva na nivou BiH

06.02.2019. 08:29 / Izvor: Akta.ba

Seminar: Izazovi u primjeni radnog zakonodavstva na nivou BiH

SARAJEVO 12. 2. 2019. hotel Sarajevo - Ibis Styles Sarajevo

Zakon o radu u institucijama BiH, pored toga što reguliše radno-pravne odnose zaposlenih u organima uprave, primjenjuje se i na zaposlene u pravnim licima kao što su: Centralna banka BiH, Vanjskotrgovinska komora BiH, BHANSA, BHRT, Elektroprijenos BiH, Crveni krst, Regulatorni odbor željeznica, Nezavisni operater sistema BiH, DERK, Institut za nestale osobe, Regulatorna agencija za komunikacije, Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika, BHMAC i dr.) te na zaposlene u udruženjima i fondacijama registrovanim na nivou Bosne i Hercegovine.

Posebni izazov za ove subjekte predstavlja činjenica da je obim regulisanja radnih odnosa na državnom nivou nezaokružen i nedovoljan, budući da još uvijek nisu doneseni posebni zakoni koji bi regulisali zaštitu na radu, vijeće zaposlenika, zapošljavanje stranaca i sl.

U takvoj situaciji, praktična primjena Zakona o radu u institucijama BiH i drugih propisa koji uređuju radno-pravne odnose zaposlenih nerijetko izaziva brojne dileme, posebno u pogledu obligatornosti primjene propisa donesenih od strane Vijeća ministara ili autonomnog regulisanja pojedinih pitanja od strane samih pravnih lica.

Cilj ovog seminara je da pruži smjernice i pojašnjenja u primjeni radnog zakonodavstva na nivou BiH i odgovore na postojeće nedomice kroz praktična rješenja, uključujući zahtjeve i preporuke iz inspekcijskog nadzora.

TEMATSKE CJELINE

 • Zasnivanje radnog odnosa
 • Postupak prijema zaposlenika u radni odnos - od utvrđivanja potrebe do provođenja konkursne procedure - mogućnosti autonomnog regulisanja
 • Specifične situacije kada se ne raspisuje javni oglas
 • Uslovi za zaključenje radnog odnosa
 • Ugovor o radu - akt kojim se zasniva radni odnos
 • Trajanje ugovora o radu
 • Sadržaj ugovora o radu
 • Najčešći primjeri nepravilnosti uočenih u inspekcijskoj praksi
 • Stavovi, mišljenja i preporuke inspektora

 

Disciplinska i materijalna odgovornost zaposlenika

 • Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti - mogućnosti i granice autonomnog regulisanja
 • Način provođenja disciplinskog postupka (lakše ili teže povrede)
 • Postupak odlučivanja
 • Sankcije
 • Odluka komisije i zaštita prava
 • Naknada plaće u slučaju suspenzije
 • Najčešći primjeri nepravilnosti uočenih u inspekcijskoj praksi
 • Stavovi, mišljenja i preporuke inspektora

 

Prestanak radnog odnosa

 • Razlozi i uslovi otkazivanja ugovora o radu
 • Postupak kod otkazivanja ugovora o radu
 • Vođenje postupka za vrijeme bolovanja
 • Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu
 • Nezakonit otkaz
 • Najčešći primjeri nepravilnosti uočenih u inspekcijskoj praksi
 • Stavovi, mišljenja i preporuke inspektora

 

Voditelji seminara:

Emir Mehmedović, glavni upravni inspektor u Ministarstvu pravde BiH

Muhamed Mujakić, izvršni direktor u Nezavisnom operateru sistema BiH

Trajanje seminara:od 10:00 do 16:30

Naknada: 200 KM po učesniku (sa uključenim PDV-om)

Naknada uključuje:

 • učešće na seminaru
 • edukacijski materijal
 • certifikat
 • ručak i osvježenje tokom pauza

 

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.

Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo

tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić)

fax: (033) 720-581

e-mail: revicon@revicon.info

www.revicon.info

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Najave