Seminar - Ugovori u privredi

Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Seminar - Ugovori u privredi

16.04.2019. 12:50 / Izvor: Akta.ba

Seminar "Ugovori u privredi"

 

Polaznici jednodnevnog seminara će naučiti osnove izrade ugovora i korištenje odredbi i uslova, što će pružiti temelje uspješne poslovne i trgovačke djelatnosti. Cilj seminara je sticanje znanja o kupoprodaji i ugovornom pravu, kao i znanja o komercijalnom poslovanju. To znanje će omogućiti identifikaciju problematičnih situacija što je prije moguće, kako bi se izbjegle ili ograničile negativne posljedice. Naši nastavni materijali će olakšati prijenos teorije u praksu i svakodnevni poslovni život. Na predavanjima će u razumljivom obliku biti prikazani praktični primjeri od izvršenja ugovora do raskida istog, uz priliku postavljanja pitanja. Seminar nudi i priliku za upoznavanje i umrežavanje sa drugim sudionicima, te razmjenu iskustava. 

Na seminaru će između ostalog biti odgovorena slijedeća pitanja:

 

Opće ugovorno pravo

 • Kako se sklapa ugovor?
 • Da li je ugovor djelotvoran samo ako je sklopljen u pisanom obliku?
 • Kada je ponuda obvezujuća? Koliko dugo je obavezujuća?
 • Šta je komercijalno pismo potvrde i kakav efekat ima?
 • Šta je takozvana "potvrda narudžbe"?
 • Kako možemo promijeniti ugovor? Kako se završava ugovor?
 • Kako možemo otkazati, osporiti ili odustati od ugovora?

 

Kupoprodajni ugovori/ ugovori o isporuci usluga

 • Kako se sklapa kupoprodajni ugovor?
 • Šta se događa ako prodavac ne ispuni svoju izvedbu (isporuka i prijenos predmeta kupoprodaje)?
 • Šta ako prekasno isporuči predmet kupovine?
 • Koja prava kupac ima u slučaju nedostataka predmeta kupoprodaje? Koja pravila vrijede za podnošenje zahtjeva za nedostatke u komercijalnim transakcijama?
 • Koja prava ima prodavac ako kupac ne plati kupovnu cijenu na vrijeme?
 • Koja pravila se primjenjuju u poslovnim transakcijama?
 • Koje zakonodavstvo je mjerodavno u slučaju sklapanja ugovora sa (pravnim ili fizičkim) licem iz inostranstva?

 

Ugovori u graditeljstvu

 • Kako se sklapa ugovor o radu? Šta ga razlikuje od ugovora o uslugama?
 • Kada je kupac obavezan da prihvati posao?
 • Kada izvođač može tražiti naknadu?
 • Kada je djelo neispravno i koja prava ima korisnik?
 • Kada zastarjevaju potraživanja za nedostatke iz ugovora o uslugama?

 

Ostali elementi ugovora

 • Šta su opći uslovi i kako postaju dio ugovora? 
 • Koje su posljedice ako su uslovi (u cijelosti ili djelomično) neučinkoviti?
 • Šta se događa ako se uslovi i odredbe različitih ugovornih strana međusobno proturječe u ugovoru?
 • Može li se ugovor zaključiti šutnjom?
 • I druga pitanja koja se tiču ugovora u privredi.

 

PREDAVAČ

Advokat Femil Čurt

Advokat sa dugogodišnjim iskustvom u oblastima bankarstva i finansija, spajanja i kupovini privrednih društava, pravu privrednih društava, privrednim sporovima, regulatornom pravu, te iskustvo u oblastima infrastrukturnih projekata i koncesija. Između ostalog, redovno savjetuje lokalne podružnice velikih regionalnih i međunarodnih privrednih društava iz oblasti finansija, outsorsinga, prodaje robe široke potrošnje i proizvodnje farmaceutskih proizvoda.

KO MOŽE SUDJELOVATI

Osobe koje su u organizaciji zadužene za poslove u vezi ugovaranja, prodaje, nabave i sl.; poduzetnici, menadžeri, rukovoditelji i svi uposlenici uključeni u izrade ugovora. 

Znanja iz oblasti poslovnog prava nisu preduslov za prisustvo na seminaru.

 

CERTIFIKAT

Svakom polazniku seminara će biti izdata potvrda o sudjelovanju. 

 

DATUM ODRŽAVANJA 

petak, 26.04.2019.

 

MJESTO ODRŽAVANJA 

Sarajevo

 

TRAJANJE SEMINARA

1 dan; od 09:00h do 16:00h

CIJENA SEMINARA

100,00 € (Eura)

Cijena uključuje: 

·      skripte za predavanje 

·      ručak

·      osvježenja u pauzama predavanja 

·      izdavanje potvrde od strane TÜV NORD-a 

 

POSTUPAK PRIJAVE

1. Ispunjenu prijavnicu dostaviti na:

E-mail: atrozic@tuv-nord.com

Fax: + 387 33 650 730 

2. Polazniku se mailom/faxom šalje predračun prema kojem vrši avansnu uplatu

 

UPLATA 

Uplata se vrši prije početka seminara (avansno), a potvrdu o uplati potrebno je poslati na mail ili fax.

TÜV Croatia d.o.o. TÜV NORD Group obvezuje se da podatke o učesnicima seminara, naročito one koji se odnose na lične podatke fizičkih osoba, čuvati u tajnosti.

PREUZMI DOKUMENT:
PRIJAVNICA ZA SEMINAR

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Najave