Seminar za interne auditore ISO 14001:2015 - Sistem upravljanja okolišem

Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Seminar za interne auditore ISO 14001:2015 - Sistem upravljanja okolišem

05.11.2019. 08:08 / Izvor: Akta.ba

TÜV Croatia d.o.o. TÜV NORD Group organizuje ISO 14001:2015 - Seminar za interne auditore

 

Koliko je danas važno saznanje da je životna okolina promijenjena ili da se mijenja zato što je isti ti koji u njoj žive prisiljavaju na to svojim načinom života i rada?

Ona organizacija koja je uvela sistem okolinskog upravljanja prema zahtjevima ISO 14001 ne samo da je poduzela sve da ispoštuje svu zakonsku regulativu koja se odnosi na ovo područje, nego je i stvorila okvir za stalna poboljšanja sistema te ih na adekvatan način prati i pospješuje.

Standard ISO 14001 omogućuje bilo kojoj vrsti organizacije da nadzire utjecaj svojih aktivnosti, proizvoda ili usluga na okolinu.

 

UKRATKO O SEMINARU

Jedan je od osnovnih zahtjeva standarda ISO 14001:2015 je potreba stalnog osposobljavanja i usavršavanja na temu sistema upravljanja okolinom.

Također, jedan od osnovnih alata razvoja sistema i njegovog usklađivanja je permanentno provođenje internih audita (unutrašnjih nezavisnih ocjena) unutar samih organizacija.

Kvalitetno provedeni interni auditi okolinskog upravljanja važan su preduslov zadovoljavanja zahtjeva standarda ISO 14001 i kasnije certifikacije (audit nezavisne institucije), te stalnog poboljšavanja sistema okolinskog upravljanja.

 

CILJ SEMINARA

Edukacija osoba koje rade ili se pripremaju za rad na uvođenju, primjeni ili ocjenjivanju sistema okolinskog upravljanja. Osposobljavanje za provođenje internih audita u vlastitoj, ali i drugim organizacijama (dobavljači, kooperanti i sl.).

 

PROGRAM SEMINARA

  • Program obuhvata predavanja, vježbe, te testiranje osposobljenosti na kraju seminara po slijedećim temama:
  • Uvod u ISO 14001, pregled, dokumentacija
  • Zahtjevi ISO 14001:2015, dokumentacija, vježbe
  • Svrha i tipovi audita, certificiranje sistema okolinskog upravljanja

-Postupci i način provođenja audita:

-priprema za audit

-provođenje audita

-pisanje izvještaja i nalaza

  • Zahtjevi za auditora
  • Završna provjera znanja

 

PREDAVAČ

mr.sc. Sabahudin Šabanović, dipl.ing.maš.

Lead auditor ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001

 

KO MOŽE SUDJELOVATI

Osobe koje su u organizaciji zadužene za poslove u vezi sistema okolinskog upravljanja, (upravljanje okolinom, rukovodstvo, nabava, prodaja, tehničke službe, ...). Tehnička znanja nisu preduslov za prisustvo seminaru.

 

CERTIFIKAT

Svakom polazniku seminara će nakon provjere znanja testom i pozitivnim rješavanjem istog od strane TÜV Croatia d.o.o. TÜV NORD Group, biti izdan certifikat o osposobljenosti za internog auditora prema ISO 14001:2015, koji je priznat od svih međunarodnih institucija i kao takav može poslužiti kao polazna osnova za daljnje usavršavanje na ovom području (obrazovanje za eksternog i Lead-auditora, čime se otvara mogućnost rada za neku certifikacijsku ustanovu) i sl.

Za rješavanje testa mogu se koristiti svi materijali i primjeri dobiveni na seminaru.

 

DATUM ODRŽAVANJA

Ponedjeljak 18.11.2019. i utorak 19.11.2019. godine

 

MJESTO ODRŽAVANJA

Hotel RADON PLAZA, Džemala Bijedića br.185, 71000 Sarajevo

 

TRAJANJE SEMINARA

od 09:00 h do 16:00 h

 

CIJENA SEMINARA

185,00 € (Eura)

 

POSTUPAK PRIJAVE

1. Ispunjenu prijavnicu dostaviti na: E-mail: alagumdzija@tuv-nord.com

Fax: + 387 33 650 730

2. Polazniku se mailom/faxom šalje predračun prema kojem vrši avansnu uplatu

 

UPLATA

Uplata se vrši prije početka seminara (avansno), a potvrdu o uplati potrebno je poslati na mail ili fax.

 

PREUZMI DOKUMENT:
Prijavnica za seminar

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Najave