al
Sutra tematska sjednica Zastupničkog doma PFBIH o rasterećenju privrede

Najave / DOGAĐAJI

Sutra tematska sjednica Zastupničkog doma PFBIH o rasterećenju privrede

09.04.2019. 11:01 / Izvor: Akta.ba

Na inicijativu Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH Elvir Karajbić, zakazao je tematsku sjednicu ovog doma za srijedu, 10. aprila 2019. godine, stoji u saopćenju Udruženja. 

Dnevnim redom tematske sjednice predviđeno je razmatranje inicijativa za donošenje zakona koje pripremilo Udruženje poslodavaca Federacije BiH.

Udruženje poslodavaca Federacije BiH uputilo je sredinom marta inicijativu Vladi i Parlamentu FBiH za usvajanje inicijativa i zakona koji imaju za cilj rasterećenje privrede i poboljšanje poslovnog ambijenta u FBiH i BiH. Među tim inicijativama je pet zakona o izmjenama i dopunama zakona koje su Vladi i Parlamentu FBiH dostavljene sredinom 2018., a odnose se na zakone o zdravstvenom osiguranju, o fiskalnim sistemima, o cestovnom prometu, privatizaciji preduzeća, profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljvaju i zapošljavanju lica s invaliditetom, koji će biti razmatrani po skraćenom postpuku.

Osim toga, UPFBiH pripremilo je još 20 tekstova zakona, među kojima su novi tekstovi zakona o finansijskom poslovanju, registraciji privrednih društava, stečaju, zaštiti na radu, štrajku, mirnom rješavanju sporova, posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, porezu na dohodak sa analizom, doprinosima sa analizom, računovodstvu i reviziji, federalnim administrativnim taksama i tarifi federalnih administrativnih taksi te o Ekonomsko-socijalnom vijeću (ESV) FBiH.

Također su pripremljene izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, Zakona o privrednim društvima, Zakona o fiskalnim sistemima, Zakona o porezu na dobit, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o naftnim derivatima, te Zakona o sudskim taksama u postupku pred Vrhovnim sudom FBiH.

Usvajanje navedenih zakona rezultirat će rasterećenjem privrede, smanjenjem sive ekonimije i poboljšanjem fiskalne discipline, smanjenjem nezaposlenosti, povećanjem plaća i investicija, podizanjem konkurentske sposobnosti domaće privrede, pojednostavljenjem i ubrzavanjem administrativnih procedura, kao i smanjenjem troškova poslovanja.

Iz Udruženja poslodavaca FBiH očekuju da Parlament donese zaključak kojim će obavezati Vladu FBiH da analizira predlozene zakoneiI proslijedi ih u dalju proceduru u izvornom ili dopunjenom obliku, na način da se ne mijenja suština zakonskih prijedloga.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Najave