Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

SYS seminar: Analiza finansijskih izvještaja

Finansijski izvještaji imaju ključnu ulogu pri donošenju kvalitetnih strateških i operativnih odluka.

10.03.2020. 09:05 / Izvor: Akta.ba

Analiza finansijskih izvještaja

Datum održavanja: 02.04., Sarajevo

Predavač: dr. sc. Mirna Pajević – Interni i eksterni revizor

 

Rezervišite svoje mjesto i iskoristite pogodnosti rane prijave!

VIŠE INFORMACIJA I PRIJAVA!

Finansijski izvještaji imaju ključnu ulogu pri donošenju kvalitetnih strateških i operativnih odluka, te ih je stoga potrebno znati analizirati i interpretirati. Bitno je znati koje informacije pružaju pojedini izvještaji, te gdje postoji prostor za računovodstvene i porezne manipulacije. Finansijski izvještaji determinišu odnosne prema kreditorima, dobavljačima, klijentima i dioničarima kompanije, te stoga o kvaliteti informacija iz finansijskih izvještaja ovisi cijena dionice, dobivanje kredita, ulaganje investitora i naposljetku visina porezne obaveze. Ključno je vidjeti u kojim segmentima finansijskih izvještaja se mogu izvući ključne informacije vezane uz poslovanje.

Seminar se u cijelosti bazira na konkretnim primjerima iz prakse, uz popratne interpretacije s aspekta finansijske analize i planiranja, na praktičan način koji ponekad nije sastavni dio standardne akademske literature.

 

Po završetku seminara, polaznici bi trebali dobiti jasnija saznanja, odnosno biti u stanju:

Interpretirati glavne stavke računa dobiti i gubitka u bilansu,

Izračunati i objasniti operativni, finansijski, investicioni i slobodni novčani tok kompanije,

Izračunati i interpretirati finansijske omjere likvidnosti, aktivnosti, zaduženosti i profitabilnosti,

Izračunati i interpretirati različite oblike dekomponovanja finansijskih pokazatelja (dekomponovanja različitih vrsta prinosa, bruto dobiti itd.) i utjecaja pojedinih elemenata na predmetni finansijski pokazatelj,

Razumjeti utjecaj fiksnih operativnih troškova na operativni rizik i način na koji se on mjeri (koncept operativne poluge),

Razumjeti uticaj fiksnih troškova finansiranja na finansijski i ukupni rizik, te način na koji se on mjeri (koncept finansijske poluge),

Razumjeti koncept dodane ekonomske vrijednosti (eng. EVA),

Uporediti i na ispravan način interpretirati razlike među indikatorima između kompanija u istoj industriji,

Shvatiti 'veliku sliku' i način kako iz mnoštva detalja i indikatora se mogu izvući ključni zaključci potrebni za prezentaciju menadžmentu i investitorima,

Upoznati se sa najčešćim pogreškama u finansijskim izvještajima.

 

Teme seminara:

Analiza i prezentacija finansijskih izvještaja, te njihovih ključnih dijelova (kako čitati bilanse i finansijske pokazatelje),

Upoznavanje sa naprednom finansijskom analizom izvještaja,

Bilans  uspjeha (metode sastavljanja bilansa uspjeha, razlika između metoda ukupnih troškova i prodatih učinaka, analiza strukture i rasporeda ukupnih, poslovnih i finansijskih prihoda, rashoda i finansijskog rezultata),

Bilans  stanja (analiza aktive, stalne i obrtne imovine, analiza pasive, struktura sopstvenog i pozajmljenog kapitala – horizontalna i vertikalna analiza),

Izvještaj o novčanim tokovima (razlike između poslovnih, ulagačkih/investicionih i finansijskih tokova),

Promjene na kapitalu (osnivački kapital, rezerve i dobit/gubitak),

Bilješke uz finansijske izvještaje (analiza dodatnih podataka poslovanja subjekta),

Racio analiza, KPI – ključni finansijski pokazatelji (razumijevanje i tumačenje),

Kako finansijske pokazatelje pretvoriti u konkretne korake u odlučivanju,

Analiza finansijskog položaja kompanije (racio likvidnosti,  koeficijenti finansijske moći i racio    solventnosti, aktivnost i profitabilnost, sistematizovanje i tumačenje na konkretnim primjerima),

Važnost i uloga obrtnog kapitala,

Kako ustanoviti koji su dijelovi finansijskih pokazatelja ključni za stvaranje realne slike o kompaniji, te o procjeni vrijednosti kompanije,

Najčešće pogreške u finansijskim izvještajima.

 

Seminar je namijenjen:

Članovima uprave, višem i srednjem menadžmentu većih kompanija; Direktorima malih i srednjih preduzeća; Voditeljima i radnicima u odjelu finansija, računovodstva i kontrolinga; Zaposlenima u finansijskim institucijama koji su u dodiru s korporativnim sektorom i kojima je potrebno razumijevanje finansijske analize i planiranja na korporativnom nivou; Zaposlenima u javnoj upravi, ministarstvima i ostalim javnim službama kojima je potrebno razumijevanje finansijske analize i planiranja na korporativnom nivou.

 

PREDAVAČ

dr. sc. Mirna Pajević – Interni i eksterni revizor

Rođena je u Sarajevu, gdje završava osnovnu i srednju školu, nakon čega upisuje Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, te diplomira 2009. godine u oblasti finansijskog menadžmenta i magistrira na istom fakultetu 2011. godine u oblasti makrofinansijskog menadžmenta. Nakon toga upisuje doktorski studij na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu kreiran u okviru Tempus projekta u suradnji s Faculty of Economics and Business, University of Vienna i Faculty of Economics, University of Ljubljana, smjer Menadžment / Business koji s uspjehom završava odbranom doktorske teze 2016. godine u oblasti finansijskog menadžmenta.

Kroz godine studija radila je kao saradnik na Ekonomskom fakultetu i bila višestruko nagrađivani student i nosilac mnogih priznanja i nagrada, od kojih se ističe da je dva puta bila nosilac „Summa cum laude“ (diplomski i postdiplomski studij završen sa najvećim priznanjem).

Svoju profesionalnu karijeru započinje u konsultantskoj kući na poslovima praćenja propisa, predavanja i konsultacija, koji regulišu oblasti računovodstva, revizije, finansija, poreza, kontrolinga i radnih odnosa i sl. Nakon toga nastavlja sa radom u telekom sektoru na poslovima finansijskog kontrolinga i troškovnog računovodstva.

Tokom svoje poslovne karijere završila je niz stručnih i specijalističkih seminara, te postala ovlašteni eksterni i interni revizor za oblast privredu, finansijske institucije, informacione tehnologije i budžet, certificirani računovođa, sudski vještak,  ekspert iz oblasti nekretnina i konsultant sa višegodišnjim radnim i predavačkim iskustvom.

 

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA SEMINARA

SYS Company edukacijski centar

Adresa: Zmaja od Bosne 12C (Kubus C), 71000 Sarajevo

Vrijeme: 02. april, 10-17h

 

CIJENA

Kotizacija za učešće na seminaru Analiza finansijskih izvještaja iznosi 395,00 KM (+17% PDV). Cijena kotizacije za rane prijave do 23. marta iznosi 355,00 KM (+17% PDV).

 

U slučaju prijave 3 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 315,00 KM (+17% PDV).

U slučaju prijave 5 i više učesnika iz iste organizacije/kompanije, cijena po učesniku je 280,00 KM (+17% PDV).

 

Cijena uključuje:

Učešće na seminaru

Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj formi

Materijal za pisanje

Potvrdu o učešću na seminaru

Osvježenje na pauzama i zajednički ručak

 

VIŠE INFORMACIJA I PRIJAVA!

 

 

 

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave