Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Trodnevni interaktivni seminar - javne nabavke u praksi

09.06.2020. 08:58 / Izvor: Akta.ba

TRODNEVNI INTERAKTIVNI SEMINAR

JAVNE NABAVKE U PRAKSI

 

Neum, 01. - 03.07.2020.

 

OBLASTI - TEME

 1. PRIPREMA ZA JAVNU NABAVKU
 2. PRIPREMA TENDERSKE DOKUMENTACIJE, OTVORENI POSTUPAK, KONKURENTSKI ZAHTJEV, KRITERIJ ZA DODJELU UGOVORA: Najniža cijena i ekonomski najpovoljnija ponuda
 3. PRIPREMA PONUDE - Kako odgovoriti zahtjevima iz TD?
 4. PRIJEM, PREGLED I OCJENA PONUDA, ODLUKA O IZBORU/PONIŠTENJU
 5. E-AUKCIJA
 6. PRAVNA ZAŠTITA, SUSPENZIVNO DEJSTVO ŽALBE, PRIMJERI OBRAZACA I AKATA
 7. REALIZACIJA UGOVORA

 

 

UVOD U TEMU

Nažalost, pandemija je pokazala mnogo slabosti u raznim poljima tako i u oblasti javnih nabavki. 

 

Šta smo naučili u prethodnom periodu?

Da li se provode procedure javnih nabavki u vanrednim okolnostima? 

 

 • Saopštenja i stavovi AJN BiH u vrijeme pandemije
 • Izuzeće od primjene odredbi ZJN BiH definisano u članu 10. Zakona
 • Mogućnost primjene pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci
 • Druga aktuelna pitanja na koje želite dobiti odgovor kako biste riješili probleme sa kojima se susrećete u radu

 

Upoznajte vrhunsku organizaciju seminara, podijelite Vaša iskustva sa drugima i u pozitivnoj atmosferi pronađimo rješenja za određena pitanja koja će svim akterima u procesu javnih nabavki omogućiti efikasniji rad u budućnosti.

Imajući u vidu da se javni sektor finansira novcem poreskih obveznika, sistem javnih nabavki je osmišljen kao jedan vrlo složen proces kojim treba obezbjediti da se prikupljena sredstva troše odgovorno, svrsishodno i s pažnjom dobrog domaćina. Da li je to slučaj?

Korisnici javnih sredstava, sve robe, usluge i radove dužni su da nabavljaju kroz sistem javnih nabavki. Ovaj proces čini ciklus operacija koje preduzimaju ugovorni organi kroz nekoliko faza i to:

 • priprema/planiranje javnih nabavki
 • sprovođenje postupka nabavke
 • realizaciju ugovora

 

Naravno, bez javnih nabavki određenih (neophodnih) roba, usluga ili radova, ugovorni organi ne bi mogli normalno funkcionisati, odnosno obavljati djelatnosti za koje su osnovani. U svim državama se izdvaja značajna količina budžetskih sredstava za potrebe javnih nabavki. Analizom i sagledavanjem efekata javnih nabavki odnosno potrošnje ugovornih organa na jednu državu, procjenjuje se i njihova učinkovitost/svrsishodnost, što je veoma bitno za uspostavljanje dobre prakse, racionalnog i efikasnog trošenja budžetskih sredstava.

Od kvaliteta zakonskih i podzakonskih akata zavisi i postizanje učinkovitog trošenja javnog novca, mada i u slučaju da imamo najbolji zakon to ne znači nužno da će i sve realizovane javne nabavke imati najbolje rezultate. Ovo u velikoj mjeri zavisi od službi koje pripremaju nabavke, sprovode proceduru izbora najpovoljnijeg ponuđača i kontrolišu realizaciju ugovora.  

Korištenje javnih sredstava od strane ugovornih organa, tj. javne nabavke roba, usluga i radova imaju veliki značaj za privredu Bosne i Hercegovine. Takođe, oblast javnih nabavki i u zemljama Evropske unije ima veliki značaj. Ovo područje predstavlja jedan od prioriteta zakonodavne harmonizacije sa EU. Zakonom o javnim nabavkama u BiH je uspostavljen sistem javnih nabavki, podzakonskim aktima pobliže su obrađeni određeni dijelovi, ali se ipak problemi javljaju u primjeni propisa u praksi. Odgovarajuća/pozitivna praksa u oblasti javnih nabavki doprinosi i stvaranju stabilnijeg tržišta, koje je od velikog značaja za naše privredne subjekte.

 

S tim u vezi, podsjećamo na član 3. Zakona o javnim nabavkama,

odnosno na opšte principe Zakona:

Ugovorni organ dužan je da postupa transparentno, da se u postupku javne nabavke prema kandidatima/ponuđačima ponaša jednako i nediskriminirajuće, na način da osigura pravičnu i aktivnu konkurenciju, s ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava u vezi s predmetom nabavke i njegovom svrhom.

Proces javnih nabavki jedan je od značajnijih procesa u funkcionisanju javnih institucija, te dobija sve veću ulogu u društvu. Javne nabavke se tretiraju kao strateška funkcija, bitno područje javnih finansija i imaju zadatak da osiguraju racionalno trošenje javnih sredstava i postizanje najbolje vrijednosti za uloženi novac.

Uvođenjem regulative koja uređuje postupke javnih nabavki, pokušava se kako kod nas tako i u svijetu, raditi na smanjenju korupcije i netransparentnog i neracionalnog trošenja javnih sredstava. Ugovorni organi putem javnih nabavki imaju obavezu da domaćinski upravljaju novcem poreskih obveznika, da postupaju transparentno tokom procedure, osiguravaju pravičnu i aktivnu konkurenciju sa ciljem najefikasnijeg korištenja javnih sredstava.

SEMINAR NAMIJENJEN

Seminar je namijenjen predstavnicima ugovornih organa i privrednih subjekata koji na bilo koji način učestvuju u postupcima javnih nabavki. Teme predviđene za ovaj seminar su od koristi osobama koje su na direktan ili indirektan način uključene u javne nabavke, faze pripreme za nabavku/planiranje, pripremu TD, realizaciju ugovora, pripremu ponuda, osobama koje odgovaraju na zahtjeve iz TD, te za sve učesnike uključene u proceduru provođenja postupka javne nabavke. Predložene teme ne ograničavaju učesnike da tokom seminara diskutuju, raspravljaju i postavljaju pitanja o drugim temama, problemima u sistemu javnih nabavki u BiH.

CILJEVI I SVRHA

Seminar ima za cilj da približi određene teme učesnicima, da se pokušaju riješiti određeni problemi sa kojima se učesnici susreću u praksi, te da se otklone dileme sa kojima se susreću ugovorni organi i privredni subjekti. Približiti sistem javnih nabavki svim učesnicima, od faze pripreme postupka/planiranja nabavke, izrade tenderske dokumentacije, procedure izbora najpovoljnijeg ponuđača, do realizacije ugovora. Približiti učesnicima seminara način postupanja ugovornog organa u određenim okolnostima i postupanje privrednog subjekta odnosno ponuđača/dobavljača.

SADRŽAJ

 • Značaj javnih nabavki
 • Dijagram toka - proces javne nabavke
 • Značaj internih akata UO o javnim nabavkama
 • Istraživanje tržišta i planiranje nabavke
 • Kriterij za dodjelu ugovora: najniža cijena i ekonomski najpovoljnija ponuda
 • Priprema tenderske dokumentacije - novosti i stavovi AJN BiH
 • Priprema ponude - Kako odgovoriti na zahtjeve iz tenderske dokumentacije?
 • Šta ponuđač može učiniti da zaštiti svoje interese?
 • Gdje griješimo prilikom prijave na tendere? Zašto?
 • Pregled i ocjena ponuda (evaluacija)
 • E-aukcija (umanjenje pozicija nakon e-aukcije / stav AJN BiH)
 • Žalba - suspenzivno dejstvo žalbe
 • Realizacija ugovora

 

Postupanje ugovornog organa:

-           Način korištenja informacionog sistema e-nabavke

-           Stavovi AJN BiH

-           Pojašnjenje tenderske dokumentacije

-           Prijem ponuda

-           Prijem i kontrola dokumentacije izabranog ponuđača nakon odluke o izboru

-           Postupanje sa bankarskom garancijom za dobro izvršenje posla

 

 • Izuzeća od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama
 • Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci
 • Preferencijalni tretman domaćeg
 • Posebna tema - praćenje postupaka javnih nabavki

 

PREDAVAČ

Bojan Ždrale, dipl. oec. - Ovlašteni predavač za javne nabavke u BiH, završio obuku za trenere za JN u okviru Regionalnog projekta TOT II - training of treners - ITCILO, završio obuku za trenere “Jačanje sistema javnih nabavki u BiH“.

 

MODUL IZ OBLASTI POSLOVNE PSIHOLOGIJE

Ključni cilj implemetacije poslovne psihologije u svakodnevno poslovanje je unapređenje postignuća i radne efikasnosti. Primjena tehnika poslovne psihologije za efikasno upravljanje promjenama i pilagođavanje radnih zadataka. Sticanje znanja kako najbolje reagovati u bilo kojoj stresnoj situaciji i kako upravljati emocijama, uključiti razum – predstavlja jednu od najvažnijih vještina kako u poslovnom tako i u privatnom životu.

 • Sindrom profesionalnog izgaranja na radnom mjestu
 • Alati i tehnike za efikasno upravljanje stresom na radnom mjestu

 

PREDAVAČ

Goran Ristić, dipl. psiholog

Kognitivno-bihejvioralni terapeut pod supervizijom. Nosioc certifikovane i međunarodno priznate kvalifikacije za primjenu tehnika kognitivno-bihejvioralnog koučinga (ISCP). Posjeduje višegodišnje radno iskustva u oblasti obrazovanja i zdravstvene zaštite.

 

RASPORED RADA

Registracija učesnika 09:30 - 10:00

10:00 - 16:00 srijeda      01.07.2020.

09:30 - 16:00 četvrtak    02.07.2020.

09:00 - 11:00 petak        03.07.2020.

 

METODOLOGIJA RADA

Seminar je zamišljen kao visoko interaktivan. Vaše probleme pokušavamo riješiti kroz zajedničku diskusiju i praktične primjere. Na seminaru će se prezentovati problemi sa kojima se učesnici susreću u svom  radu, te će zajedničkim diskusijama i savjetima pokušati pronaći optimalno rješenje. Fokus seminara su iskustva učesnika, aktuelni problemi sa kojima se susreću ugovorni organi i ponuđači te nastojanje rješavanja istih kroz praktične primjere.

 

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

 

Preuzmite PDF PROSPEKT seminara sa svim potrebnim informacijma  na sljedećem linku:  PDF PROSPEKT

Prijavite se ONLINE - Kliknite na link i na dnu članka nalazi se ONLINE REGISTRACIJA: LINK

 

 

Broj učesnika na seminaru je ograničen!

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!

Prijave traju do: 25.06.2020.

 

 

KONTAKT INFORMACIJE:

 

KVENTUM d.o.o.

Poslovno-edukativni centar

Tvornička broj 3, 71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Tel: +38733621268 

Fax: +38733621273

Mob: +38761307131

Mob: +38761267373

E-mail: info@kventum.ba

Web: www.kventum.ba

FB: www.facebook.com/kventum.ba

 

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave