TÜV NORD GROUP – GLOBAL GAP seminar

Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

TÜV NORD GROUP – GLOBAL GAP seminar

03.04.2019. 12:01 / Izvor: Akta.ba

Standard GLOBAL GAP ranije nazvan EUREPGAP objavljen je prvi put 1997. godine od strane Euro-Retailer Produce Working Group-a (EUREP grupa) koju su činili evropski trgovci hranom, poljoprivredni proizvođači, te članovi raznih interesnih udruženja. Standard je definisan na zahtjev kupaca s ciljem stvaranja opće prihvaćenog standarda dobre poljoprivredne prakse (DPP/GAP) dokumentirane na način da je prikladna za provedbu procesa certifikacije prema međunarodno prihvaćenim procedurama. Standard se odnosi na sve aktivnosti na farmi, a temelji se na primjeni:

  • dobre poljoprivredne prakse (DPP/GAP),
  • programa integrirane kontrole pesticida (IPC) i
  • sistema upravljanja kvalitetom (QMS) i HACCP načela.

Cilj primjene je jačanje povjerenja kupaca, smanjenje negativnog utjecaja konvencionalne poljoprivredne proizvodnje na okoliš, te stalna briga o zdravlju i sigurnosti zaposlenika u poljoprivrednoj proizvodnji, kao i životinja u uzgoju. Nakon desetogodišnje primjene EUREPGAP zahtjeva na području Evrope te njene primjene i priznavanja na ostalim kontinentima (Amerika, Afrika, Australija, Japan i Tajland), 2007.godine EUREP grupa objavila je promjenu imena standarda EUREPGAP u GLOBALGAP.

Danas se certifikacija prema standardu GLOBALGAP pojavljuje kao jedna od najbitnijih preporuka trgovačkih lanaca usmjerena prema dobavljačima poljoprivrednih proizvoda.

Procjenom usklađenost svog proizvodnog procesa, odnosno proizvoda prema zahtjevima GLOBALGAP-a, proizvođač ne ispunjava samo zahtjeve standarda već se kroz opredjeljenje usmjerava stvaranju održive poljoprivrede koja će kroz brižno upravljanje tlom, zrakom i vodom ostati na korištenje i budućim generacijama. Osim stvaranja moderne poljoprivredne proizvodnje, proizvođač podiže svoju konkurentnost i otvara sebi vrata međunarodnog tržišta poljoprivrednih proizvoda. GLOBAL G.A.P. kao međunarodno prihvaćeni standard je za sve učesnike u lancu vrijednosti mnogo više od certifikata. Radi se o viziji sigurne i održive poljoprivredne proizvodnje na globalnom nivou, ali i sistemu proizvodnje hrane koji omogućava kontrolu cjelokupnog procesa proizvodnje, transporta, ambalaže i okoliša, te zaštite zaposlenika.

Seminar će pomoći primarnim poljoprivrednim proizvođačima da svoje poljoprivredne proizvode ponude na zahtjevnom međunarodnom tržištu hrane, te pokažu da su ozbiljan proizvođač koji razmišlja o kvaliteti i sigurnosti proizvoda. Ocjenom usklađenosti proizvoda će sebe i svoju proizvodnju svrstati u grupu međunarodno priznatih proizvođača kojima se otvaraju vrata globalnog tržišta.

 

CILJ SEMINARA

Cilj seminara je da kroz pregled zahtjeva standarda predočimo sve postavljene zahtjeve standarda, te da timski izrađujemo dokumentacije koju propisuje ovaj standard. Želja nam je da nakon seminara polaznici steknu osnovna znanja te da ista mogu primijeniti u svojim organizacijama sa ciljem primjene i održavanja sistema prema standardu GLOBALG.A.P.

 

PREDAVAČ

Eldina Muftić, Magistar poljoprivrednih nauka

Diplomu stekla na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu   Univerziteta u Sarajevu, a dugogodišnje iskustvo u poljoprivredno prehrambenoj industriji  doprinijelo je izuzetnom poznavanju poljoprivredno prehrambenog sektora u BiH,  industrije proizvodnje hrane generalno, kao i poznavanju zahtjeva tržišta u EU i svijetu. Dodatne edukacije u oblasti sigurnosti hrane i standarda sticala je širom svijeta; između ostalog  2014. godine na Louisiana State University

Agricultural Center LSU AgCenter, Baton Rouge (United States) u oblasti Food Safety International Standard.

Certificirani je auditor/inspektor za Global Gap standard sa višegodišnjim iskustvom auditiranja u BiH i regionu.

 

KO MOŽE SUDJELOVATI

Sve osobe koje su u vlastitim organizacijama zadužene za razvoj, marketing, menadžment, prodaju i regulativu prehrambenih proizvoda, te svi stručnjaci koji žele steći potrebna znanja za primjenu propisa o informiranju o hrani u vlastitoj organizaciji. Specifična znanja s područja nutricionizma, farmacije i prehrambene tehnologije nisu preduslov za sudjelovanje na seminaru.

 

CERTIFIKAT

Svakom polazniku seminara će biti izdata potvrda o sudjelovanju, priznata od međunarodnih institucija i kao takva može poslužiti kao polazna osnova za daljnje usavršavanje na ovom području.

 

DATUM ODRŽAVANJA

četvrtak, 11.04.2019. od 09:00 h do 16:00 h

 

MJESTO ODRŽAVANJA

Hotel RADON PLAZA, Džemala Bijedića br.185, 71000 Sarajevo

 

CIJENA SEMINARA

  • 100,00 € (Eura)
  • Cijena uključuje:
  • skriptu za predavanje
  • ručak
  • osvježenja u pauzama predavanja
  • izdavanje potvrde od strane TÜV NORD-a

 

POSTUPAK PRIJAVE

1. Ispunjenu prijavnicu dostaviti na:

E-mail: atrozic@tuv-nord.com

Fax: + 387 33 650 730

2. Polazniku se mailom/faxom šalje predračun prema kojem vrši avansnu uplatu

 

UPLATA

Uplata se vrši prije početka seminara (avansno), a potvrdu o uplati potrebno je poslati na mail ili fax.

TÜV Croatia d.o.o. TÜV NORD Group obvezuje se da podatke o učesnicima seminara, naročito one koji se odnose na lične podatke fizičkih osoba, čuvati u tajnosti.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Najave