Uloga i značaj informacionih sistema u kancelarijskom poslovanju

Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Uloga i značaj informacionih sistema u kancelarijskom poslovanju

27.03.2019. 09:15 / Izvor: Akta.ba

Interquality poziva da se prijavite i sudjelujete na stručnom usavršavanju na temu:

"ULOGA I ZNAČAJ INFORMACIONIH SISTEMA U KANCELARIJSKOM POSLOVANJU"

Zlatibor, 10. – 12. 04. 2019. HOTEL "OLIMP"

PROSPEKT Zlatibor IS-kancelarijsko 10.-12.04 LINK

PRIJAVNICA Zlatibor IS-kancelarijsko 10.-12.04.2019 LINK

Stručno usavršavanje namjenjeno je za: državne službenike, namještenike i sve zaposlenike.

Rok za prijavu do: 02.04.2019. do 14 sati

Kancelarijsko poslovanje je ključna djelatnost od koje zavisi uspješan rad organa i organizacija.

U novoj ekonomiji znanja primjena i upotreba informacionih sistema predstavalja imperativ u poslovanju jer omogućavaju prikupljanje, čuvanje, obradu infomacija potrebnih za odlučivanje, povećavaju brzinu poslovnog odlučivanja na srednjim i nižim organizacionim nivoima i doprinose kvaliteti poslovnog odlučivanja. Informacioni sistem, djelujući u okvirima poslovnih procesa ostavaruju komunikaciju sa okolinom ali i unutar vlastitih organzacionih struktura. Implementacija informacionih sistema u procese predstavlja kombinaciju planiranih procedura i pažljivo dizajniranih formi sa jedne strane i krajnjih korisnika. Ono osigurava uslove za rad organa i organizacija, priprema i koordinira njihovim radom na izvršavanju njihovih osnovnih funkcija.

Obzirom da je proces kancelarijskog poslovanja  jedan od najznačajnijih organizacionih procesa, sa istim je potrebno upravljati na adekvatan način. Informacioni sistemi za upravljanje dokumentacijom i arhivskom građom u elektronskom obliku predstavljaju rješenje problema i omogućuju jednostavan i brz pristup korisnicima.

Ciljevi seminara:

  • Upoznati učesnike kako i na koji način primjeniti sigurnosne mjere za zaštitu podataka i informacija;
  • Ukazati na značaj informacionih sistema u kancelarijskom poslovanju.

Program seminara:

  • Uloga i značaj informacionih sistema u upravljanju i realizaciji procesa kancelarijskog poslovanja;
  • Novi pristupi u radu sa dokumentima u papirnom i elektronskom obliku – DMS sistem za elektronsko upravljanje dokumentima i procesima
  • Životni ciklus dokumenta od njegovog nastanka do arhiviranja;
  • Postupanje sa klasificiranim dokumentima sukladno važećim propisima;
  • Organizacija i upravljanje informacionom sigurnošću, primjena organizacionih i tehničkih mjera zaštite dokumenata.

Predavač:

mr. Zineta Ćemerlić, prof.

EOQ Lead auditor/menadžer kvaliteta

CIS Information Security Manager

Dnevni raspored rada:

  • 10.04.2019. radni dio od 10,00 – 16,00 sati
  • 11.04.2019. radni dio od 10,00 – 16,00 sati
  • 12.04.2019. radni dio od 09,00 – 11,00 sati

Kotizacija za stručno usavršavanje: 350 KM – 175 EUR.

Kotizacija uključuje troškove sudjelovanja na nastavi i Radionicama, osvježenje u pauzama, nastavnu dokumentaciju, dodatne materijale i Uvjerenje o stručnom usavršavanju.

Način prijave na seminar:

Popunjenu i ovjerenu Prijavnicu za seminar dostavite na našu e-mail adresu: info@interquality.ba ili na fax:+387 33 762 545.

Instrukcije za uplate iz BiH:

SBERBANK BH d.d.

Račun broj:  1401010014117413

Instrukcije za inozemne uplate:

IBAN: BA 39-140 101 1200024669

SWIFT: SABRBA22 

-- 

Ukoliko želite odjavu sa naše mailing liste, pošaljite nam

na e-mail: info@interquality.ba ključna riječ: ODJAVA.

 --  

 

INTERQUALITY d.o.o. Sarajevo
Centar za razvoj poslovnih sistema i edukaciju
Ul. Ibrahima Ljubovića br. 15
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Mob: +387 62 991 244

Mob: +387 61 491 413
Tel:   +387 33 762 545
Fax: +387 33 762 546
E-mail:  info@interquality.ba

E-mail: ismet.kapo@interquality.ba 
E-mail: zineta.cemerlic@interquality.ba   

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Najave