Veze i razgraničenja u arhivskom i finansijskom poslovanju

Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Veze i razgraničenja u arhivskom i finansijskom poslovanju

11.11.2019. 08:36 / Izvor: Akta.ba

VEZE I RAZGRANIČENJA U 

KANCELARIJSKO-ARHIVSKOM I FINANSIJSKO-RAČUNOVODSTVENOM

 POSLOVANJU

Zlatibor, 11. - 13.12.2019. godine

 

SEMINAR NAMIJENJEN

Svim zaposlenim u institucijama, službama, organima uprave, sudovima, javnim i privatnim sektorima (direktorima, menadžerima, rukovodiocima, administrativnim i finansijsko-računovodstvenim službenicima, sekretarima/cama, asistentima/cama) i za sve one koji su uključeni i obavljaju kacelarijsko-arhivske i finansijsko-računovodstvene poslove.

 

CILJEVI SEMINARA

 • Usvajanje znanja o kancelarijskom i arhivskom poslovanju u fizičkom i elektronskom obliku
 • Odabir praktičnih načina dobre organizacije kancelarijsko-arhivskog poslovanja
 • Razmatranje propisa koji regulišu fizičko i elektronsko obavljanje kancelarijsko-arhivskog poslovanja
 • Upoznavanje sa evidencijama u kancelarijsko-arhivskom poslovanju 
 • Upoznavanje sa finansijskim i računovodstvenim evidencijama
 • Sticanje znanja o osnovnim konceptima finansija i računovodstva
 • Detaljno upoznavanje sa planom, provođenjem, realizacijom i kontrolom cjelokupne finansijsko- računovodstvene dokumentacije
 • Određivanje uzročno - posljedičnih veza koje nastaju u odjelima finansija i računovodstva
 • Usvajanje i dopuna znanja o internim i eksternim kontrolama
 • Upoznavanje sa finansijsko-računovodstvenim poslovnim knjigama
 • Minimiziranja pogrešaka u radu i sprečavanja većih grešaka koje mogu uticati na poslovanje organizacije
 • Razmatranje i detaljno upoznavanje sa aktima upravnog postupka 
 • Praktično popunjavanje upisnika za javne nabavke
 • Pravilno postupanje sa dokumentima od nastanka do arhiviranja
 • Upoznavanje sa vrstama tajni i evidencijama klasifikovanih dokumenata
 • Usvajanje znanja o odgovornostima upotrebe pečata i faksimila (ovlaštenja za čuvanje i upotrebu)
 • Sticanje znanja o korištenju alata e-pisarnice (DMS)
 • DMS u praksi - iskustva i primjeri
 • Upoznavanje sa propisima i pravilima službene elektronske komunikacije
 • Prevazilaženje i eliminisanje dosadašnjih eventualnih nepravilnosti u radu

 

SADRŽAJ SEMINARA

 1. KANCELARIJSKO I ARHIVSKO POSLOVANJE

Organizacija prostora, radnog vremena i prijema stranki

Uloga rukovodioca/menadžera u organizovanju i nadzoru provođenja kancelarijsko-arhivskih i računovodstvenih poslova

Osnove kancelarijsko-arhivskog poslovanja i računovodstvenih poslova (propisi, načela, evidencije, arhiviranje)

Akti upravnog postupka (definicija i postupanje), upisnik za javne nabavke

Prijem i postupanje sa dokumentacijom po javnim nabavkama i prijavama na oglase

Lista kategorija registraturne građe i određivanje rokova čuvanja

Pravilno arhiviranje, označavanje i smještaj građe

Pečat i faksimil - ovlaštenja i odgovornosti

Elektronska pošta - primjena u praksi uz primjenu propisa

Vrste tajni i zaštita u skladu sa stepenom tajnosti

Prezentacija praktične primjene alata e-pisarnice (DMS-a)

 1. FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO
 • Pojam, značajke i ciljevi interne kontrole
 • Interna kontrola i komponente interne kontrole
 • Upravljanje poslovnim knjigama - granica između protokola i finansija i računovodstva
 • Računovodstvo i knjigovodstvo
 • Blagajničko računovodstvo - Elektronska blagajna
 • Računovodstvene knjige
 • Finansijsko planiranje i izvještavanje

 

 1. OKRUGLI STO
 • Iznošenje problematike sa kojom se učesnici susreću
 • Zajednička diskusija 
 • Pronalaženje rješenja za konkretne situacije 
 • Iskustva i primjeri iz prakse

 

PREDAVAČI

Azemina Hujdur - Vrhovčić, Voditelj pisarnice i arhive, sa 30 godina iskustva na administrativnim poslovima u različitim institucijama i organizacijama, certificirani službenik za zaštitu podataka, sa položenim arhivističkim ispitom.

Boris Sesar, dipl. oec. Certificirani trener za teme iz oblasti računovodstva i finansija, izvršenja budžeta i planiranja budžeta institucija BiH. Preko 10 godina rukovodećeg iskustva na poslovima finansija i računovodstva, a naročito na poslovima vođenja i upravljanja finansijama, finansijske kontrole i izvještavanja.

RASPORED SEMINARA

09:30 - 16:00 srijeda    11.12.2019.

09:30 - 16:00 četvrtak  12.12.2019.

09:00 - 11:00 petak      13.12.2019.

METODOLOGIJA RADA

Seminar je visoko interaktivan, sa iznošenjem problematike sa kojom se učesnici susreću (okrugli sto), zajednička diskusija i pronalaženje rješenja za konkretne situacije kroz predavanja i razmjenu iskustava, kao i praktične vježbe za svakog učesnika. Svaki učesnik može iznijeti konkretan problem i dobiti prijedlog za rješavanje. Najveći dio je posvećen praktičnim iskustvima i primjerima.

Prilagođavamo se grupi i pojedincu!

 

Preuzmite PDF PROSPEKT seminara sa svim potrebnim informacijma  na sljedećem linku:   PDF PROSPEKT

Prijavite se ONLINE - Kliknite na link i na dnu članka nalazi se ONLINE REGISTRACIJA:    LINK

 

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme

Broj učesnika ograničen.

Prijave traju do: 04.12.2019.

 

Radujemo se zajedničkom učenju, razmjeni iskustava i uspješnoj poslovnoj saradnji.

 

Za više informacija obratite se:

KVENTUM d.o.o. Poslovno-edukativni centar

Tvornička broj 3, 71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Tel:+38733621268  

Fax:+3873362 273

Mob:+38761307131

E-mail: info@kventum.ba

Web:www.kventum.ba

FB:www.facebook.com/kventum.ba

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Najave