Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Webinar: Radni odnosi

14.05.2020. 09:11 / Izvor: Akta.ba

W E B I N A R – RADNI ODNOSI

 

 • PREOVLADAVANJE PROBLEMA U RADNO-PRAVNIM ODNOSIMA IZAZVANIH PANDEMIJOM
 • PLAĆE I NAKNADE U VANREDNIM OKOLNOSTIMA
 • GODIŠNJI ODMORI

 

21. 05. 2020. godine

 

Početak webinara u 10:00

Za vrijeme trajanja vanrednih okolnosti Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je 16.03.2020. godine, proglasila stanje nesreće u Federaciji Bosne i Hercegovine, te donijela Zaključak u vezi sa postupanjem poslodavaca i radnika, u cilju sprječavanja bolesti izazvane koronavirusom kojim je, između ostalog, izdala određene preporuke poslodavcima da provedu posebne mjere zaštite kojima će spriječiti nastupanje štetnih posljedica. Međutim, preporuke Vlade FBiH su dovele do velikih problema u praksi jer su poslodavci pokušali da postupaju u skladu sa preporukama Vlade FBiH, a istovremeno su kršili procedure koje nalaže Zakon o radu, a koje se moraju provoditi i za vrijeme vanredne situacije. Naime, Vlada FBiH nije donijela niti jedan izuzetak od primjene, a koji se tiče Zakona o radu, što znači da su sve njegove odredbena na snazi. U skladu s tim, poslodavci su bili dužni svo ovo vrijeme poštivati odredbe ovog Zakona i prilagođavati se novonastaloj situaciji za vrijeme pandemije. Na primjer, jedna od preporuka jeste da se radnici (gdje je to moguće) upute na korištenje godišnjeg odmora. Poslodavci su upućivali svoje radnike na godišnje odmore bez plana godišnjeg odmora ili bez izdavanja rješenja.

Naime, za vrijeme pandemije „isplivali“ su određeni nedostaci Zakona o radu. Tako npr. Zakon nije tretirao situaciju ukoliko radnik radi od kuće i u sjedištu firme, odnosno situaciju u kojoj radnik ima dva radna mjesta. U ovim situacijama svakako da ćete najbolje savjete čuti od naših eksperata za radne odnose i inspektora rada.

Na osnovu Vaših pitanja koje ste upućivali u naš Savjetodavni servis i prilikom webinara za vrijeme stanja nesreće, uvidjeli smo probleme sa kojima se poslodavci susreću na terenu, te na osnovu toga smo kreirali ovaj webinar kako bi u praksi pomogli poslodavcima da na što lakši način izvrše svoje obaveze poštivajući sve odredbe različitih zakona.

SADRŽAJ WEBINARA:

Preovladavanje problema u radnim odnosima izazvanih pandemijom

 • Iskustvo sa pandemijom Covid – 19
 • Prava i obaveze poslodavaca i radnika u vezi sa članom 7. Zakona o radu
 • Rad od kuće – preporuka da se daju upute o radu od kuće – člana 26.
 • Pravilnik o radu
 • Prekid rada zbog zabrane rada određenim djelatnostima ili iz ekonomskih razloga
 • U skladu sa preporukama FMRSP, umjesto otkaza, koje su pravne institute koristili poslodavci?
 • Otkaz ugovora o radu
 • Rješenje o samoizolaciji, rješenje o stavljanju u karantin – bolovanje
 • Organizacija radnog vremena
 • Prekovremeni rad
 • Noćni rad
 • Pripravnici i lica na stručnom usavršavanju
 • Zaštita na radu i zaštita zdravlja radnika

Pitanja i odgovori

 

 •  
 • Definicija i sadržaj plaće
  • osnovna plaća,
  • dio plaće za radni učinak
 • Najniža plaća
 • Pravo na povećanu plaću (prekovremeni rad, noćni rad, rad u dane praznika, rad na dane sedmičnog odmora, minuli rad)
 • Naknada plaće (GO, rad od kuće, plaćeno i neplaćeno odsustvo, prekid rada)
 • Obračun plaće i zaštita plaće
 • Izvršenje na plaći
 • Mišljenja i stavovi Federalnog ministarstva rada i socijalne politike
 • Pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti – ukoliko poslodavac nije uplaćivao doprinose

 

Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica

 • Pravo na subvencioniranje doprinosa
 • Obustava obračuna i plaćanja zatezne kamate na javne prihode
 • Prekid rokova zastare
 • Moratorij – obračun zateznih kamata na zakašnjela plaćanja u dužničko-povjerilačkim odnosima
 • Održavanje stabilnosti pojedinih isplata

Pitanja i odgovori

 

Godišnji odmor radnika

 • Opći pojmovi
 • Dužina trajanja i sticanje prava na godišnji odmor
 • Odluka/rješenje o korištenju godišnjeg odmora
 • Dejstvo izrečene disciplinske mjere prestanka radnog odnosa prema stečenom pravu na korištenje godišnjeg odmora
 • Naknada umjesto korištenja godišnjeg odmora
 • Pravo lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa na slobodne dane  umjesto korištenja godišnjeg odmora
 • Korištenje godišnjeg odmora u vanrednim situacijama /stanje nesreće (pandemija virusa)

 

Trajanje radnog odnosa

 • Pojam radnog odnosa
 • Institut “čekanje posla“
 • Prijava i odjava radnika na obavezno osiguranje JS3100 obrazac

Pitanja i odgovori

 

Učesnici webinara će imati mogućnost postavljanja pitanja nakon svakog izlaganja. Također, svi učesnici webinara imaju mogućnost, kao i na redovnim seminarima postavljati pismena pitanja na koje će dobiti i pismene odgovore, kao i do sada. Već nakon popunjavanja prijave učesnici webinara imaju mogućnost postavljati pismena pitanja na e-mail: rec@rec.ba

TRAJANJE WEBINARA
U vremenu: 10:00 – 15:00

 

WEBINAR JE NAMIJENJEN:

Pravnicima, članovima uprava privrednih društava, javnih ustanova, javnih preduzeća, drugih  pravnih subjekata i udruženja koja zapošljavaju radnike, radnicima u pravnim odjelima, odjelima općih poslova, menadžerima za upravljanje ljudskim potencijalima, pravnim licima, radnicima  računovodstvenih službi, sindikalnim povjerenicima, članovima vijeća zaposlenika i svima onima koje interesuje navedena tematika.

 

PREDAVAČI:

Ljiljana Ćehajić, dipl. iur.

Mr. Sabina Džanović – REC d.o.o.

Fahrudin Mustafić – inspektor rada

 

KOTIZACIJA ZA WEBINAR (sa PDV-om):

130 KM po jednom učesniku;

115 KM po učesniku za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije“

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu webinara,
 • Edukacijski materijal (prezentacije sa webinara)
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

 

PRIJAVA ZA WEBINAR:

Obavezna prijava za webinar putem prijavnog obrasca jer je broj učesnika ograničen:

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.ba ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

 

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati webinaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

 

 

POSEBNA PONUDA

Za sve zainteresirane koji nisu u mogućnosti da prisustvuju webinaru, sve priručnike možete posebno poručiti:

Komentar Zakona o radu FBiH50 KM

CD Priručnik o implementaciji Zakona o radu FBiH sa modelima akata30 KM

CD Priručnik Zasnivanje i prestanak radnog odnosa55 KM

Odmori i odsustva u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH20 KM

Knjiga: Matična evidencija radnika20 KM

Knjiga: Matična evidencija drugih lica angažovanih na radu20 KM

Knjiga: Mjesečna evidencija o radnom vremenu20 KM

CD Aktuelna pitanja i dileme u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH24 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2017. godini50 KM

Primjena Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu i o primjeni Uputstva o postupanju sa radnom knjižicom28 KM

CD Priručnik – Otkaz ugovora o radu16 KM

Priručnik – Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu FBiH25 KM

Priručnik – Radni odnosi u praksi u radno-pravnom zakonodavstvu FBiH25 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2018. godini75 KM

Priručnik – Stavovi i mišljenja Fed. min rada i socijalne politike iz oblasti rada38 KM

Priručnik – PRIMJENA PROPISA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA – 40 KM

 

ZA UČESNIKE WEBINARA POPUST:

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2017. godini20 KM

Priručnik – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2018. godini20 KM

PAKET – Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2017. godini + Radni odnosi FBiH – Odgovori na pitanja u 2018. godini – 35 KM

 

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

PREUZMI DOKUMENT:
Prijavni obrazac

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave