Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Webinar za računovođe o novom zakonu o računovodstvu i reviziji u FBiH

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni webinar.

11.02.2021. 08:36 / Izvor: Akta.ba

REC d.o.o. organizuje jednodnevni interaktivni webinar na teme:

 

  • NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI U FBIH

  • SPECIFIČNOSTI POREZNOG BILANSA - INSPEKCIJSKI NADZOR, MIŠLJENJA NADLEŽNIH ORGANA

  • TRANSFERNE CIJENE

  • ELEKTRONSKO PODNOŠENJE PRIJAVA PU FBIH

  • ISPLATE IZ DOBITI I POKRIĆE GUBITKA

  • OSTALE POREZNE PRIJAVE

Interaktivni webinar:16. 02.2021.

Snimak webinara:24. 02.2021.

Snimak webinara: 26. 02.2021.

Snimak webinara: 03. 03.2021.

Početak webinara u 9:30h

PROGRAM WEBINARA:

NOVI ZAKON O RAČUNOVODSTVU I REVIZIJI U FBIH – konačni tekst

·    Novine i razlike u odnosu na dosadašnji Zakon

·    Razvrstavanje pravnih lica

·    Klasifikacija grupa

·    Knjigovodstvene isprave

·    Pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga 

·    Potpisivanje finansijskih izvještaja

·    Bilješke uz finansijske izvještaje – obavezan sadržaj

·    Način i rokovi čuvanja knjig. isprava, poslovnih knjiga, izvještaja i ostale dokumentacije

·    Procjenjivanje vrijednosti imovine i kapitala pravnih lica

·    Uspostava Registara pravnih lica i poduzetnika za pružanje knjigovodstvenih i računovodstvenih usluga i Registra kvalificiranih lica

·    Ukidanje obaveza sačinjavanja i prezentiranja periodičnih (polugodišnjih) finansijskih izvještaja

·    Obveznici/neobvezici revizije

·    Uslovi za poslovanje društava za reviziju

·    Zabrana pružanja nerevizijskih usluga

·   Dodatne odgovornosti društva za reviziju koja vrše reviziju subjekta od javnog interesa 

·    Obaveza uspostave interne revizije i odbora za reviziju

 

SPECIFIČNOSTI POREZNOG BILANSA - INSPEKCIJSKI NADZOR, MIŠLJENJANADLEŽNIH ORGANA

·    Obveznici sastavljanja poreznog bilansa 

·    Obrasci poreznog bilansa i porezne prijave 

·    Porezno priznati i porezno nepriznati rashodi

·    Kapitalni dobici/gubici

·    Amortizacija

o  Razlike troška amortizacija zbog korištenja nižih stopa amortizacije u odnosu na zakonske stope

o  Razlike troška amortizacija zbog korištenja viših stopa amortizacije u odnosu na zakonske stope

·    Pripisivanje općih i administrativnih troškova podružnici u RS/BD

·    Iskustva iz prakse i preporuke za postupanje od strane inspektora PU

·    Rashodi po osnovu donacija

·    Troškovi reprezentacije / reklame

·    Računovodstvene usluge nerezidenta

·    Porezni tretman ugošćavanja poslovnih partnera i uposlenika poslovnih jedinica

·    Priuznavanje troškova osnivanja nerezidentne poslovne jedinice

·    Porez po odbitku pri prodaji udjela 

·    Call centri – izvozne usluge

·    Rashodi nerezidentnih poslovnih jedinica

·    Rashodi po osnovu stručnog usavršavanja

·    Rashodi na ime plaćenih troškova sistematskih ljekarskih pregleda sa naglaskom na testiranje na Covid

·    Porezni tretman rezervisanja

·    Otpis potraživanja

·    Porezni poticaji 

·    Korištenje poreznih gubitaka

·    Podnošenje izmijenjene prijave poreza na dobit

 

TRANSFERNE CIJENE

·    Pojam transfernih cijena

·    Princip ''van dohvata ruke''

·    Pojam transfernih cijena

·    Princip ''van dohvata ruke''

·    Metode za provjeru transfernih cijena

·    Dokumentacija o transfernim cijenama

·    Obrazac TP 900

·    Obrazac TP 902

·    Postupak kontrole transfernih cijena

 

ELEKTRONSKO PODNOŠENJE PRIJAVA POREZNOJ UPRAVI FBIH

·    Obaveza registracije za korištenje e-usluga Porezne uprave

·    Obaveza elektronskog podnošenja prijave poreza na dobit i prijava po odbitku od 01.01.2021. godine

·    Elektronsko podnošenje ostalih prijava Poreznoj upravi – obaveze i mogućnosti

 

RASPODJELA DOBITI I POKRIĆE GUBITKA

·    Pravni okvir raspodjele dobiti/pokrića gubitka

·    Ograničenja kod isplate iz dobiti

·    Raspodjela dobiti kao porezno nepriznat rashod

·    Akontativna isplata iz očekivane dobiti

·    Različiti oblici isplate dobiti (u nekretninama i sl.)

·    Porezni poticaji i isplata iz dobiti

·    Mogućnost kompenzacija potraživanja i obaveza

·    Dodatna ograničenja kod isplate dobiti nerezidentima

 

GODIŠNJA PRIJAVA POREZA NA DOHODAK GRAĐANA 

·    Ko ima obavezu podnošenja godišnjih poreznih prijava

·    Ko ima interes da podnese godišnju poreznu prijavu

·    Popunjavanje obrasca GPD-1051

·    Dohodak od iznajmljivanja imovine (PRIM-1024)

 

GODIŠNJA PRIJAVA POREZA NA DOHODAK OBRTNIKA

·    Zaključivanje poslovnih knjiga obrtnika

·    Evidentiranje oporezivih prihoda i porezno (ne)priznatih rashoda obrta

·    Sastavljanje SPR-1053

 

Pitanja i odgovori

WEBINAR JE NAMIJENJEN: 

Računovođama, revizorima, pravnicima, samostalnim poduzetnicima, direktorima i svima onim koje interesuje navedena tematika.

PREDAVAČI:

Dževad Jagodić– Federalni porezni inspektor PU

Mirela Mašić, – PU Sektor za pravna pitanja, registraciju, porezna mišljenja i edukaciju

mr. ecc. Sabina Džanović– REC d.o.o.

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

120 KM po jednom učesniku;

110 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;

100 KM po osobi za pretplatnike na časopis„Pravo i finansije“

 

Kotizacija uključuje:

üTroškove sudjelovanja u radu webinara

üMaterijal sa webinara prezentacije predavača

üOdgovori na pitanja

 

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati webinarima uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

 

PRIJAVA ZA WEBINAR: 

Obavezna prijava za seminar / webinar putem prijavnog obrasca:

1.  Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na rec@rec.baili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.

2.  Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje

 

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati webinaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

 

POSEBNA PONUDA:

Računovodstvo zaliha– 280 KM

Priručnik o primjeni PDV-a i akcize (primjeri iz prakse)– 40 KM

Zakon o porezu na dobit– 13 KM

CD Konverzija obaveza u kapital– 10 KM

CD Troškovi službenih putovanja– 7 KM

Komentar Zakona o finansijskom poslovanju FBiH– 9 KM

Statusne promjene privrednih društava– 20 KM

Forenzično računovodstvo– 70 KM

Pravni i računovodstveni aspekt lizinga– 10 KM

Troškovi službenog putovanja i drugi putni troškovi u Republici Srpskoj– 10 KM

U cijenu svakog priručnika su uključeni PDV i troškovi dostave.

Narudžbe publikacija možete izvršiti putem web stranice www.rec.ba, a za više informacija molimo da pozovete na tel. 033 408 778 ili 033 214 582.

REC d.o.o., Jukićeva 2, 71000 Sarajevo

PREUZMI DOKUMENT:
PRIJAVNI OBRAZAC - Racunovodje FBiH - Februar 2021 godine

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Najave