Zaštita i čuvanje arhivske i registraturne građe

Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Zaštita i čuvanje arhivske i registraturne građe

12.06.2018. 08:24 / Izvor: Akta.ba

Interquality organizuje seminar na temu "Zaštita i čuvanje arhivske i registraturne građe" Opatija, 27. - 29. 06.2018.

Prijave poslati do 15.06.2018

Postizanje idealnog balansa znanja, kvaliteta i inovativnosti svih zaposlenika na svim nivoima i unaprijeđenje vještina i znanja, da budu u stanju provoditi i razvijati aktivnosti vezane za dalji napredak BiH u ispunjavanju zahtjeva za članstvo u Europskoj uniji: Dobro uređeno kancelarijsko poslovanje osnova je sređenosti registraturne i arhivske građe i garancija njezinog budućeg očuvanja.  Informacioni sistem dio je svakog poslovnog sistema, a njegova uloga je da konstantno obezbjeđuje potrebne informacije na svim nivoima upravljanja, odlučivanja i svakodnevnog poslovanja.

Uspostavljanje, primijena i održavanje elektronskog sistema za izradu, obradu, pretragu, ahiviranje i zaštitu dokumenata i informacija "DMS" Sigurnost podataka se ostvaruje sistemskom primjenom propisanih sigurnosnih i zaštitnih mjera i postupaka za ovlašteni način prikupljanja, obrade, korištenja te za čuvanje, sprječavanje i oporavak od gubitka, ili neovlaštenog objavljivanja podataka. 

 

Ciljevi seminara:

  • Osigurati učinkovitu zaštitu i čuvanje arhivske i registraturne građe.
  • Upoznavanje i primjena sa osnovama informacione sigurnosti u radu;
  • Upoznati učesnike kako i na koji način primjeniti sigurnosne mjere za zaštitu arhivske i registraturne građe.

 

Predavač:

Zineta Ćemerlić, prof. EOQ Menadžer/Lead Auditor kvalitete CIS Information Security Manager

 

Program seminara:

  • Digitalizacija postojeće arhivske i registraturne građe;
  • Opšti principi odabiranja arhivske građe i izlučivanje bezvrijedne registraturne građe;
  • Organizacija i upravljanje informacionom sigurnošću podataka u digitalnom i papirnom obliku;
  • Organizacione i tehničke mjere zaštite registraturne i arhivske građe kod stvaratelja;
  • Model kontinuiteta arhivske građe.

 

Dnevni raspored rada:

27.05.2018. Srijeda 

10:00 - 16:00 28.05.2018. Četvrtak 

09:00 - 16:00 29.05.2018. Petak

09:00 - 11:00

 

Način rada na seminaru:

Seminar je visoko interaktivan i pretpostavlja uključivanje u rad svakog sudionika seminara u bilo kojem trenutku, rješavanje testova i izradu praktičnih vježbi. Metode rada su: rad u grupama, individualni rad, analiza slučajeva i predavanje.

 

Gdje možete dobiti više informacija?

INTERQUALITY d.o.o. Sarajevo Centar za razvoj poslovnih sistema i edukaciju

I. Ljubovića br. 15., 71000 Sarajevo Tel: +387 33 762 545; Fax:+387 33 762 546;  Mob: +387 61 491 413;

e-mail: info@interquality.ba  

zineta.cemerlic@interquality.ba

www.interquality.ba

Voditeljica seminara: Zineta Ćemerlić, prof.

Unaprijedite Vaš poslovni sistem! Učite sa nama!

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Najave