Zaštita zdravlja i sigurnost na radu – novi standard ISO 45001

Najave / SEMINARI I EDUKACIJE

Zaštita zdravlja i sigurnost na radu – novi standard ISO 45001

17.10.2019. 12:41 / Izvor: Akta.ba

ISO 45001:2018 - Seminar za interne auditore

Međunarodna organizacija rada (International Labour Organization - ILO), specijalizirana agencija Ujedinjenih naroda koja promovira socijalnu pravdu i međunarodno priznata ljudska i radnička prava, procjenjuje da se na radnom mjestu dogodi 2,3 miliona smrtnih nesreća godišnje. To znači da dnevno skoro 6000 osoba umre od bolesti ili povreda nastalih na radnom mjestu. Također, procjene su da se godišnje širom svijeta dogodi 340 miliona povreda na radu, dok 160 miliona radnika postaju žrtve bolesti uzrokovanih na radu, koje nisu smrtonosne, ali rezultiraju narušenim zdravljem radnika i produženim odsustvima s posla. 

ISO 45001 želi to promijeniti. Ovaj standard privredi, industriji i drugim zainteresiranim stranama pruža efikasne i korisne smjernice za poboljšanje sigurnosti radnika. Pomoću okvira koji se lako koriste, može se primijeniti i za tvornice i proizvodnju, bez obzira na njihovu lokaciju. Standard je pripremljen tako da može pomoći organizacijama svih veličina i različitih djelatnosti, te se očekuje da će njegova primjena smanjiti povrede i bolesti na radnom mjestu.

ISO 45001 definira zahtjeve za sistem upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu s ciljem upravljanja rizicima opasnim po život i zdravlje radnika i drugih zainteresiranih strana, kao i stalnim poboljšanjem sigurnosti svih procesa koje organizacija provodi. Istovremeno organizacija svoje procese mora planirati, pripremiti i organizirati u skladu s važećim zakonskim i podzakonskim propisima iz područja sigurnosti i zaštite zdravlja. Ciljevi koji se odnose na zdravlje i sigurnost pri radu moraju biti uspostavljeni i održavani na svim relevantnim funkcijama i nivoima unutar organizacije i gdje god je moguće – mjerljivi.

Više od 70 zemalja je bilo direktno uključeno u kreiranje ovog važnog dokumenta. U martu 2018. godine međunarodna organizacija za standardizaciju – ISO je objavila standard ISO 45001 koji je zamijenio BS OHSAS 18001:2007. 

Standard je sadržajem usklađen sa Annexom SL, tj. sa unificiranom strukturom kakvu imaju sve novi standardi za sisteme upravljanja (npr. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 itd.). Na taj se način olakšava primjena i integracija s drugim standardima, čime se postiže veća vrijednost za korisnike.

Prijelazno razdoblje za primjenu standarda za organizacije koje imaju uspostavljene sisteme prema zhatjevima BS OHSAS 18001 iznosi tri godine (do 12.03.2021.), nakon čega certifikati izdati prema standardu BS OHSAS 18001 prestaju važiti.

CILJ SEMINARA

Edukacija osoba koje rade ili se pripremaju za rad na uvođenju i primjeni sistema upravljanja sigurnošću i zaštitom zdravlja na radu. Osposobljavanje osoba za vođenje i koordiniranje sistemom ISO 45001 u vlastitoj i drugim organizacijama (kooperanti, podizvođači).

PREDAVAČ

Goran Kliškić dipl.ing., Lead auditor ISO 9001, ISO 14001, OHSAS/ ISO 45001, ISO 50001

KO MOŽE SUDJELOVATI

Osobe koje su u organizaciji zadužene za područje sigurnosti na radu, rukovoditelji službi zaštite na radu i zaštite od požara, stručnjaci zaštite na radu i zaštite od požara, menadžeri za kvalitetu, interni auditori, te svi oni koji rade na izgradnji ISO 45001 bez obzira ima li organizacija ISO 45001 certifikat ili ne. Tehnička znanja nisu preduslov za prisustvo seminaru.

CERTIFIKAT

Svakom polazniku seminara će nakon provjere znanja testom i pozitivnim rješavanjem istog biti izdan certifikat o osposobljenosti za internog auditora prema ISO 45001:2018, od TÜV Croatia d.o.o. TÜV NORD Group, koji je priznat od svih međunarodnih institucija i kao takav može poslužiti kao polazna osnova za daljnje usavršavanje na ovom području (obrazovanje za eksternog i Lead-auditora, čime se otvara mogućnost rada za neku certifikacijsku ustanovu) i sl.

Za rješavanje testa mogu se koristiti svi materijali i primjeri dobiveni na seminaru.

DATUM ODRŽAVANJA 

četvrtak, 07.11.2019. i petak, 08.11.2019.

 

MJESTO ODRŽAVANJA 

Sarajevo

 

TRAJANJE SEMINARA

2 dana; od 09:00h do 16:00h

 

CIJENA SEMINARA

185,00 € (Eura)

Cijena uključuje: 

·      skripte za predavanje 

·      ručak

·      osvježenja u pauzama predavanja 

·      izdavanje potvrde od strane TÜV NORD-a 

 

POSTUPAK PRIJAVE

1. Ispunjenu prijavnicu dostaviti na:

E-mail: alagumdzija@tuv-nord.com

Fax: + 387 33 650 730 

2. Polazniku se mailom/faxom šalje predračun prema kojem vrši avansnu uplatu

 

UPLATA 

Uplata se vrši prije početka seminara (avansno), a potvrdu o uplati potrebno je poslati na mail ili fax.

TÜV Croatia d.o.o. TÜV NORD Group obvezuje se da podatke o učesnicima seminara, naročito one koji se odnose na lične podatke fizičkih osoba, čuvati u tajnosti.

PREUZMI DOKUMENT:
PRIJAVNICA ZA SEMINAR

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Najave