Pauza / INOVACIJE I TEHNOLOGIJE

Hal M-Payments: Rješenje za jednostavno i sigurno mobilno plaćanje

14.08.2015. 13:34 / Izvor: Akta.ba

Rješenje za jednostavno i sigurno mobilno plaćanje koje koristi digitalni potpis i funkcioniše na običnim mobilnim telefonima.

Halcom je objedinio obimna stručna znanja i desetogodišnje iskustvo u e-bankarstvu sa sigurnom tehnologijom elektronskog poslovanja baziranoj na upotrebi infrastrukture javnih ključeva (PKI), a u želji da bankama pruži kompleksne usluge preko svojih EBB centara, razvio je za korisnike vrlo prihvatljivo rješenje za mobilno plaćanje i potpisivanje: Hal M-Payments.

To rješenje se temelji na upotrebi tehnologije javnih i privatnih ključeva, pohranjenih na pametnoj SIM kartici (WPKI) i na upotrebi osnovnih funkcija mobilnog telefona. Halcomova certifikatna agencija, Halcom-CA, je prva certifikatna agencija u regiji koja je ovladala tehnologijom pohranjivanja javnih i privatnih ključeva na pametne SIM kartice.

Radi upotrebe WPKI tehnologije i kvalitetne programske opreme kao i pouzdane i provjerene Halcomove poslovne mreže i značajnih tehničkih veza sa finansijskim institucijama, rješenje Hal M-Payments nudi korisnicima sljedeće najznačajnije prednosti:

 • sigurnost: digitalni potpis (WPKI)
 • jednostavna upotreba: komunikacija teče preko SMS poruka
 • primjereno za plaćanja većih vrijednosti: plaćanje je izvršeno neposredno sa korisnikovog računa u banci
 • radi se na sasvim običnim mobilnim telefonima
 • mala ulaganja za partnere (mobilne operatere, banke i ispručitelje roba i usluga): nisu potrebne veće promjene u njihovih informacijskim sistemima, zahtijeva se realtivno jednostavan interface.

Sigurnost

WPKI tehnologija (Wireless Public Key Infrastructure) obezbjeđuje korisnicima jednako visoku sigurnost transakcija kao što nudi i pametna kartica s kvalificiranom digitalnom potvrdom kod upotreba računara za e-poslovanje. Ovo važi za najsnažniji (komercijalni) oblik sigurnosti transakcija u e-poslovanju. Jedina razlika je u činjenici da je u slučaju Hal M-Payments kvalificirana digitalna potvrda pohranjena na pametnoj kartici SIM, koja se nalazi u mobitelu koji obavlja funkcije čitača i računara. Pri tome valja napomenuti da su mobiteli značajno više u upotrebi nego personalni računari, i zato je budućnost digitalnog poslovanja nedvojbeno u upotrebi mobitela kao naprave za pravno valjano potpisivanje na daljinu (mobilno elektronsko pero) i za sigurnu i pouzdanu identifikaciju na daljinu (elektronska osobna iskaznica).

Jednostavna upotreba

Činjenica da je ovo rješenje vrlo jednostavno za upotrebu je druga pogodnost za njegovu upotrebu. Plaćanje i udaljeno potpisivanje je kod rješenjai Hal M-Payments za korisnika tako jednostavno, kao dizanje gotovine na bankomatu. Sva komunikacija se obavlja putem kratkih SMS poruka. Kada korisnik preko WEB-a ili telefona naruči robu ili uslugu, cijela procedura je kompletirana u tri koraka:

 • isporučitelj pošalje korisniku na njegov mobitel m-račun,
 • korisnik potpiše m-račun sa unosom PIN-a digitalne potvrde, koji je na pametnoj SIM kartici (nije isti kao PIN za SIM karticu),
 • korisnik prima na mobitel potvrdu o plaćanju računa.

Rješenje Hal M-Payments je radi visokih sigurnosnih standarda i jednostavne upotrebe, posebno pogodno za sljedeće e-usluge:

 • sigurno elektronsko plaćanje roba i usluga (također i većih vrijednoisti),
 • internet trgovina,
 • trgovanje sa dionicama,
 • elektronsko bankarstvo,
 • elektronske usluge javne uprave,
 • igre na sreću i druge usluge …

Partneri

Za punu funkcionalnost rješenja Hal M-Payments moraju biti u sistem uključeni različiti partneri. Pored certifikatne agencije (Halcom CA) i mobilnog operatora (ili više operatora), koji obezbjeđuju sigurnost i komunikacijsku infrastrukturu, kao partneri u sistem moraju biti uključene banke (plaćanja idu direktno sa korisnikovog računa) i ponuđači roba i usluga. Uključivanje u sistem ne zahtijeva od partnera nikakva kompleksnija prilagođavanja njihovih poslovnih rješenja.

Banke ili veći ponuđači roba i usluga za povezivanje njihovih pozadinskih obrada sa rješenjem Hal M-Payments trebaju samo vrlo jednostavan inteface preko kojeg mogu komunicirati s procesnim centrom (EBB). Manji ponuđači i ostali, koji ne žele integrirati rješenje Hal M-Payments u svoj informacijski sitem, mogu lako za komuniciranje sa kupcima (slanje SMS računa) upotrebljavati Halcomove web servise.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Pauza