(aukcija) Izvođenje građevinskih radova na izgradnji svlačionice u MZ Grabovica, izgradnji dva mosta u MZ Grabovica, građevinskih radova na izgradnji ograde oko fudbalskog stadiona u MZ Grabovica

Datum objave: 26.04.2021. 14:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

103-1-3-33-3-46/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRADSKA UPRAVA GRAD DOBOJ
IDB/JIB 4400016460004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Daniela Mikić
Adresa Hilandarska 1
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 242-002
Faks (053) 236-194
Elektronska pošta javnenabavke@doboj.gov.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Doboj

I 5.c. Djelatnost


Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

LOT 1:Izvođenje građevinskih radova na izgradnji svlačionice u MZ Grabovica, LOT 2: Izgradnja dva mosta u MZ
Grabovica i LOT 3: Izvođenje građevinskih radova na izgradnji ograde oko fudbalskog stadiona u MZ Grabovica

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 1:Izvođenje građevinskih radova na izgradnji svlačionice u MZ Grabovica
LOT 2: Izgradnja dva mosta u MZ Grabovica
LOT 3: Izvođenje građevinskih radova na izgradnji ograde oko fudbalskog stadiona u MZ Grabovica

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

12.5.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.5.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Doboj, Hilandarska br.1, sala br.29
Datum i vrijeme 12.5.2021. 12:15


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje građevinskih radova na izgradnji svlačionice u MZ Grabovica

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje građevinskih radova na izgradnji svlačionice u MZ Grabovica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

94450,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

100 (sto) dana od dana uvođenja izvođača u posao

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Doboj, MZ Grabovica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 12.5.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.5.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.5.2021. 12:15ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja dva mosta u MZ Grabovica

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja dva mosta u MZ Grabovica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

34711,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60 (šezdeset dana od dana uvođenja izvođača u posao

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Doboj, MZ Grabovica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 12.5.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.5.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.5.2021. 12:15
ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izvođenje građevinskih radova na izgradnji ograde oko fudbalskog stadiona u MZ Grabovica

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje građevinskih radova na izgradnji ograde oko fudbalskog stadiona u MZ Grabovica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

13170,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

20 (dvadeset) dana od dana uvođenja izvođača u posao

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Doboj, MZ Grabovica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 12.5.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.5.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.5.2021. 12:15

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
103-1-3-33-3-46/21
PODIJELI: