(aukcija) Izvođenje građevinsko-zanatskih radova na izgradnji arterskog bunara u MZ Krepšić, nastavku radova na fudbalskom igralištu OFK Brezik, asfaltiranju platoa ispred seoskog doma u MZ Gornja Skakava, izgradnja malog dječijeg igrališta u MZ Gredice I, izgradnja krovne konstrukcije na tribinama nogometnog igrališta NK Dinamo, MZ Prijedor

Datum objave: 11.06.2020. 09:33 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.06.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1157-1-3-323-3-300/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv BRČKO DISTRIKT BIH
IDB/JIB 4600082130006
Kontakt osoba/Služba za kontakt Aida Šerifović
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 212-708
Faks (049) 212-708
Elektronska pošta alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.net

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Brčko Distrikt

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

5

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka građevinsko-zanatskih radova za 5 lotova"

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje profesionalne djelatnosti koja je u vezi sa predmetom nabavke

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Za Lot 1- Uspješno iskustvo u realizaciji najmanje jednog ugovora čiji su karakter i kompleksnost isti ili slični onima koji se
odnose na predloženi ugovor u oblasti bušenja bunara preko 100 m dubine, u predhodnih pet godina ili od datuma
registracije, odnosno početka poslovanja, ako je kandidat/ponuđač registriran, odnosno počeo sa radom prije manje od pet
godina.
Za Lot 5- Uspješno iskustvo u realizaciji najmanje jednog ugovora čiji su karakter i kompleksnost isti ili slični onima koji se
odnose na predloženi ugovor u oblasti izrade čelične konstrukcije, u predhodnih pet godina ili od datuma registracije,
odnosno početka poslovanja, ako je kandidat/ponuđač registriran, odnosno počeo sa radom prije manje od pet godina, sa
minimalnom vrijednošću ugovora od 34.000,00 KM bez PDV-a.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Da

III 10.a-1. Uputa na odgovarajući zakon, drugi propis ili upravnu odredbu

U skladu sa članom 87. Zakona o prostornom planiranju i građenju Brčko Distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH
broj: 29/08), te članom 7. Pravilnika o ispunjavanju uslova pravnih lica za izradu tehničke dokumentacije, revizije tehničke
dokumentacije, građenja i nadzora (Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH broj 18/11), za lot 2, 3, 4 i 5 ponuđači kao uslov za
potpis ugovora moraju posjedovati Rješenja o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti i to u skladu sa navedenim u
tački 4.16 tenderske dokumentacije.

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

29.6.2020.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.06.2020. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Sala broj 59, II sprat zgrade Vlade Brčko distrikta BiH, ul. Bulevar mira br.1,
Brčko
Datum i vrijeme 30.06.2020. 12:15


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Aida Šerifović
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 240-728
Faks (049) 240-728
Elektronska pošta aida.serifovic@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.netANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja arterskog bunara u MZ Krepšić

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45212130-6 Građevinski radovi na zabavnom parku


III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

28200,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.06.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.06.2020. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.06.2020. 12:15ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nastavak radova na fudbalskom igralištu OFK Brezik

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45212224-2 Građevinski radovi na stadionu


III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.06.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.06.2020. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.06.2020. 12:15ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Asfaltiranje platoa ispred seoskog doma u MZ Gornja Skakava

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233200-1 Različiti radovi na površinskom sloju


III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.06.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.06.2020. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.06.2020. 12:15ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja malog dječijeg igrališta u MZ Gredice I

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45212130-6 Građevinski radovi na zabavnom parku


III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

37600,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.06.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.06.2020. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.06.2020. 12:15ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja krovne konstrukcije na tribinama nogometnog igrališta NK Dinamo, MZ Prijedor

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45212221-1 Građevinski radovi u vezi s konstrukcijama za sportski teren


III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

34000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.06.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.06.2020. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 30.06.2020. 12:15

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1157-1-3-323-3-300/20
PODIJELI: