(aukcija) Izvođenje radova na izmjeni ograde i rekonstrukcija igrališta za djecu Dječjeg vrtića Bare Jajce

Datum objave: 16.04.2021. 12:40 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.04.2021.

OBAVIJEST O NABAVI

28399-7-3-1-3-1/21ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv JPU DJEČJI VRTIĆ "BARE" JAJCE
IDB/JIB 4236189740008
Kontakt osoba/Služba za kontakt Brankica Jakešević
Adresa VUKOVARSKA BB
Poštanski broj 70101 Jajce (hp mo)
Općina/Grad Jajce
Telefon (030) 658-406
Faks (030) 658-406
Elektronička pošta vrtic.bare@tel.net.ba
Internet adresa vrtic.bare@tel.net.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Jajce

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Izmjena ograde i rekonstrukcija igrališta za djecu Dječjeg vrtića "Bare" Jajce

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izmjena ograde i rekonstrukcija igrališta za djecu Dječjeg vrtića "Bare" Jajce

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45236210-5 Radovi na gornjem ustroju za dječja igrališta
Dodatni predmet(i) 37535200-9 Oprema za dječja igrališta
  45342000-6 Postavljanje ograde


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Definisano predmjerom radova

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

35100,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dječji vrtić "Bare", općina Jajce

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

45 dana od dana uvođenja u posao

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Sredstva dobivena po javnom pozivu Ambasade Republike Bugarske, Ministarstva obrazovanja KSB, Budžet Općine Jajce i
vlastita sredstva

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definisano tenderskom dokumentacijom

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Definisano tenderskom dokumentacijom

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definisano tenderskom dokumentacijom

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

25.4.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 06.05.2021. 14:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JPU Dječji vrtić "Bare", Vukovarska bb, Jajce
Datum i vrijeme 06.05.2021. 14:30

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
28399-7-3-1-3-1/21
PODIJELI: