(aukcija) Izvođenje radova na izradi zaštite od buke na saobraćajnici A transverzala u Općini Novi Grad Sarajevo

Datum objave: 11.03.2019. 13:35 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.03.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

201-1-3-11-3-19/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA - DIREKCIJA ZA PUTEVE
IDB/JIB 4200792820003
Kontakt osoba Mirzet Sarajlić, Ismar Jusufspahić, Haris Hećo
Adresa Hamida Dizdara 1
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 560-427
Faks (033) 560-426
Elektronska pošta dp@dp.ks.gov.ba
Internet adresa dp.ks.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Zaštita od buke na saobraćajnici "A" transverzala u Općini Novi Grad Sarajevo


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Zaštita od buke na saobraćajnici "A" transverzala u Općini Novi Grad Sarajevo

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45323000-7 Radovi na zvučnoj izolaciji


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

definisano predmjerom radova

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1100000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Novi Grad Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

45 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

prema ispostavljenim situacijama

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

u skladu sa članom 45 ZJN

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

u skladu sa članom 47 ZJN

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

u skladu sa članom 51 ZJN

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

30.4.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.4.2019. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 30.4.2019. 12:00:00
Adresa i mjesto Hamida Dizdara 1 Sarajevo

 

 

INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY

PART I: CONTRACTING AUTHORITYI 1. Contracting authority data

Name Roads Directorate Canton Sarajevo
UIN 4200792820003
Contact person Mirzet Sarajlić, Ismar Jusufspahić, Haris Hećo
Address Hamida Dizdara 1
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telephone (033) 560-427
Fax number (033) 560-426
Email address dp@dp.ks.gov.ba
Website address dp.ks.gov.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Canton level,Sarajevo Canton

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Works, Building of complete construction or parts thereof, civil engineering, Construction of highways, roads, airfields and
sport facilities

II 1.a. Title of the object of the contract

Noice protection on A transfersal

II 1.b. Description of the object of the contract

Noice protection on A transfersal


II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

Main vocabulary
Code Description
Main object 45323000-7 Sound insulation work

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

defined

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

30.4.2019.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 30.4.2019. 10:00:00
Address and place Reisa Džemaludina Čauševića 1 Sarajevo

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
201-1-3-11-3-19/19
PODIJELI: