(aukcija) Izvođenje radova na ljetnom održavanju puteva

Datum objave: 23.04.2021. 10:27 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1367-7-3-27-3-3/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU "OPĆINSKI FOND ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I INFRASTRUKTURU"
IDB/JIB 4263043770000
Kontakt osoba/Služba za kontakt ŠEILA SEJARIĆ
Adresa Branilaca BiH bb
Poštanski broj 79280 Ključ (bhp sa)
Općina/Grad Ključ
Telefon (037) 661-088
Faks (037) 661-088
Elektronska pošta okfkljuc@hotmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Ključ

I 5.c. Djelatnost


Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

6

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

67750,43

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ljetno održavanje puteva

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Ljetno održavanje puteva

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233141-9 Radovi na održavanju cesta


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Zakon o javnim nabavkama

III 4. Ograničenja za učešće

član 45. stav (1) c) d)

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

djelatnost građenja

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

likvidnost poduzeća

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

aktuelni izvod iz sudskog registra i rješenje /ovlaštenje za obavljanje djelatnosti građenja

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

5.5.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 07.05.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Kao pod I 1.
Datum i vrijeme 07.05.2021. 11:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka, transport i ugradnja nasipnog materijala

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
1000 m3

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

17094,02

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Ključ

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 07.05.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 07.05.2021. 11:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Krpanje udarnih rupa

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
120 t

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

20400,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Ključ

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 07.05.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 07.05.2021. 11:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Angažovanje građevinskih mašina

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
70 h

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6324,78

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Ključ

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 07.05.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 07.05.2021. 11:00ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 4

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Horizontalna i vertikalna signalizacija

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
17094,03 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

17094,03

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Ključ

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 07.05.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 07.05.2021. 11:00ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 5

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Izrada sigurnosno-odbojne ograde

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
30 m

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3418,80

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Ključ

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 07.05.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 07.05.2021. 11:00ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 6

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Mašinsko kresanje šiblja

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
55 h

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3418,80

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

6 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Ključ

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 07.05.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 07.05.2021. 11:00

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1367-7-3-27-3-3/21
PODIJELI: