(aukcija) Izvođenje radova na modernizaciji (asfaltiranju) puteva na području opštine Čelinac

Datum objave: 22.09.2020. 14:22 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.09.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

645-1-3-72-3-22/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA ČELINAC
IDB/JIB 4401135920001
Kontakt osoba/Služba za kontakt Spomenka Veljko
Adresa Prvog krajiškog proleterskog bataljona 50
Poštanski broj 78240 Čelinac (sp bl)
Opština/Grad Čelinac
Telefon (051) 553-010
Faks (051) 553-015
Elektronska pošta celinac@teol.net
Internet adresa www.opstina-celinac.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Čelinac

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i
sportskih objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Modernizacija (asfaltiranje) puteva na području opštine Čelinac

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Modernizacija (asfaltiranje) puteva na području opštine Čelinac

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje je u zakonskom roku.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Traži se, detaljnije dato u Tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne traži se.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Traži se, detaljnije dato u Tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

7.10.2020.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 8.10.2020. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Opština Čelinac, Prvog krajiškog proleterskog bataljona 50, Čelinac
Datum i vrijeme 8.10.2020. 12:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

- I modernizacija (asfaltiranje) lokalnog puta Šahinovići, - II modernizacija (asfaltiranje) kraka
puta prema Basićima - III modernizacija (asfaltiranje) puta Balte - Lovačka kuća u MZ Memići -
IV modernizacija (asfaltiranje) puta Voškari - Polje u naselju Čelinac Gornji

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova:
- I modernizacija (asfaltiranje) lokalnog puta Šahinovići, l =200.00 m1 B = 4.00 m1
- II modernizacija (asfaltiranje) kraka puta prema Basićima l = 100.00 m1 B= 3.00 m1
- III modernizacija (asfaltiranje) puta Balte - Lovačka kuća u MZ Memići l = 157,00 m B = 3,0 m
- IV modernizacija (asfaltiranje) puta Voškari - Polje u naselju Čelinac Gornji l = 120,00 m B = 2,60 m

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233120-6 Građevinski radovi na putu


III Ukupna količina ili obim ugovora
Data u Aneksu 2 Tenderske dokumentacij

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

61282,80

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15 (petnaest) dana od dana uvođenja u posao

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

- I lokalni put Šahinovići,
- II kraka puta prema Basićima
- III put Balte - Lovačka kuća u MZ Memići
- IV put Voškari - Polje u naselju Čelinac Gornji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 7.10.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 8.10.2020. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 8.10.2020. 12:00


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

- I modernizacija (asfaltiranje) puta Ravna gora – Skatavica - II modernizacija (asfaltiranje)
Stupljanske ulice - III modernizacija (asfaltiranje) puta u MZ Markovac, dionica Vinarija - Lovački dom -
IV sanacija puta Fačo - Maslišta u MZ Opsječko

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova:
- I modernizacija (asfaltiranje) puta Ravna gora – Skatavica l =200.00 m1 B = 3.50 m1
- II modernizacija (asfaltiranje) Stupljanske ulice l =150.00 m1 B = 3.00 m1
- III modernizacija (asfaltiranje) puta u MZ Markovac, dionica Vinarija - Lovački dom l = 300,00 m B = 3,0
m
- IV sanacija puta Fačo - Maslišta u MZ Opsječko l = 300,00 m B = 4,0 m

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233120-6 Građevinski radovi na putu


III Ukupna količina ili obim ugovora
Data u Aneksu 2 Tenderske dokumentacije

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

92360,70

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

20 (dvadeset) dana od dana uvođenja u posao

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

- I puta Ravna gora – Skatavica
- II Stupljanska ulica
- III put u MZ Markovac, dionica Vinarija - Lovački dom
- IV put Fačo - Maslišta u MZ Opsječko

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 7.10.2020.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 8.10.2020. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 8.10.2020. 12:00


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

- I modernizacija (asfaltiranje) puta u naselju Savići MZ Šnjegotina - II modernizacija (asfaltiranje)
puta u naselju Stanići MZ Jošavka - III modernizacija (asfaltiranje) puta za Bekanov grob u MZ Dubrava Stara
- IV modernizacija (asfaltiranje) dijela puta Pijaca - Bekanov grob - V modernizacija (asfaltiranje)
puta Nova crkva- Crvena zemlja

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova:
- I modernizacija (asfaltiranje) puta u naselju Savići MZ Šnjegotina Velika l = 250,00 m B = 3,0 m
- II modernizacija (asfaltiranje) puta u naselju Stanići MZ Jošavka l = 150,00 m B =2,6 m
- III modernizacija (asfaltiranje) puta za Bekanov grob u MZ Dubrava Stara l = 200,00 m B = 3,0 m
- IV modernizacija (asfaltiranje) dijela puta Pijaca - Bekanov grob l = 80,00 m B = 2,6 m
- V modernizacija (asfaltiranje) puta Nova crkva- Crvena zemlja u MZ Branešci l = 200,00 m B = 3,0 m

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233120-6 Građevinski radovi na putu


III Ukupna količina ili obim ugovora
Data u Aneksu 2 Tenderske dokumentacije

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

81842,70

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

20 (dvadeset9 dana od dana uvođenja u posao

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

- I put u naselju Savići MZ Šnjegotina Velika
- II put u naselju Stanići MZ Jošavka
- III put za Bekanov grob u MZ Dubrava Stara
- IV dio puta Pijaca - Bekanov grob
- V put Nova crkva- Crvena zemlja u MZ Branešci

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 7.10.2020.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 8.10.2020. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 8.10.2020. 12:00


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

- I modernizacija (asfaltiranje) puta Opsječko - Radosavačko groblje - II modernizacija (asfaltiranje)
puta u naselju Đermanovići MZ Štrbe

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

- I modernizacija (asfaltiranje) puta Opsječko - Radosavačko groblje l=300,00 m, B=5,00 m
- II modernizacija (asfaltiranje) puta u naselju Đermanovići MZ Štrbe l=280,00 m, B=2,6 m

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233120-6 Građevinski radovi na putu


III Ukupna količina ili obim ugovora
Data u Aneksu 2 Tenderske dokumentacije

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

62301,20

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15 (petnaest) dana od dana uvođenja u posao

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

- I put Opsječko - Radosavačko groblje
- II put u naselju Đermanovići MZ Štrbe

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 7.10.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 8.10.2020. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 8.10.2020. 12:00

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
645-1-3-72-3-22/20
PODIJELI: