(aukcija) Izvođenje radova na modernizaciji i proširenju javne rasvjete na području općine Lukavac

Datum objave: 08.07.2019. 12:46 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.07.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

719-1-3-50-3-71/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA LUKAVAC
IDB/JIB 4209451920007
Kontakt osoba Nermina Selimović
Adresa Trg Slobode 1
Poštanski broj 75300 Lukavac (bhp sa)
Općina/Grad Lukavac
Telefon (035) 366-753
Faks (035) 366-703
Elektronska pošta nermina.selimovic@lukavac.ba
Internet adresa www.lukavac.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Lukavac

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Građevinske instalacije

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

MODERNIZCIJA I PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE LUKAVAC


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka je nabavka radova za modernizaciju i proširenje javne rasvjete na području općine Lukavac u: MZ
Turija (Mosorovac), MZ Turija (dionica puta Mahovkići-Ivkovina), MZ Poljice (dionica puta Smajići), MZ Poljice (zaseok Okići),
MZ Dobošnica (dionica puta Hamzići), MZ Bikodže (zaseok Šljepice), MZ Bikodže (zasek Tufekčići), MZ Puraćić (put od
Kombaxa), MZ Devetak (zasek Gradaškići), MZ Tabaci (put od Bašanovića do ulaza u Tabake), MZ Gnojnica (ulaz u Gnojnicu),
MZ Berkovica (sokak preko puta nišana) MZ Dobošnica Donja (sokak preko puta stadiona), MZ Hrvati/Koksara (ispred zgrada
u naselju Koksara), MZ Lukavac Grad (Ligamont), MZ Bokavići (dionica Šubići-Novo naselje), MZ Šikulje (Kahrići), i MZ
Lukavac Mjesto (Sejdinovići-Hamidovići).

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45316110-9 Instalacija cestovne rasvjete


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Data u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

85400,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Turija, MZ Poljice, MZ Dobošnica, MZ Bikodže, MZ Puraćić, MZ Devetak, MZ Tabaci, MZ Gnojnica, MZ Berkovica, MZ
Dobošnica Donja, MZ Hrvati/Koksara, MZ Lukavac Grad, MZ Bokavići, MZ Šikulje i MZ Lukavac Mjesto

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

45 kalendarskih dana računajući od dana uvođenja izvođača u posao.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

29.7.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.7.2019. 10:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 30.7.2019. 11:00:00
Adresa i mjesto Općina Lukavac, Trg Slobode 1, soba broj:28/I sprat, sala za sastanke


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Mirsada Karić-Tokić
Adresa Trg Slobode 1
Poštanski broj 75300 Lukavac (bhp sa)
Općina/Grad Lukavac
Telefon (035) 366-753
Faks (035) 366-703
Elektronska pošta mirsada.tokic@lukavac.ba
Internet adresa www.lukavac.ba

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
719-1-3-50-3-71/19
PODIJELI: