(aukcija) Izvođenje radova na redovnom održavanju i zaštiti lokalnih i nekategorisanih puteva u 2021. godini

Datum objave: 25.03.2021. 09:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1158-7-3-16-3-6/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA OŠTRA LUKA
IDB/JIB 4400697800002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Saša Rodić
Adresa Oštra Luka 55
Poštanski broj 79263 Oštra Luka (sp bl)
Opština/Grad Oštra Luka
Telefon (052) 337-200
Faks (052) 337-201
Elektronska pošta javnenabavke.oluka@gmail.com
Internet adresa www.opstinaostraluka.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Oštra Luka

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i
sportskih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Redovno održavanje i zaštita lokalnih i nekategorisanih puteva u 2021. godini

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka je nabavka radova za redovno održavanje i zaštitu lokalnih i nekategorisanih puteva u
2021. godini u svim mjesnim zajednicama opštine Oštra Luka.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233141-9 Radovi na održavanju puteva
Dodatni predmet(i) 45233142-6 Radovi na popravku puteva
  45233290-8 Postavljanje saobraćajnih znakova


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema predmjeru radova - priloženo u tenderskoj dokumentaciji.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

57230,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokalni i nekategorisani putevi u svim mjesnim zajednicama opštine Oštra Luka.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Od dana potpisivanja ugovora do 31.12.2021. godine.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Rok plaćanja propisan je u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

U skladu sa članom 45. i 52. Zakona o javnim nabavkama i u skladu sa članom 34. stav 2. Zakona o javnim putevima
(Službeni glasnik RS", broj: 89/13)

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Propisano u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne traži se.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Propisano u tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

30.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 8.4.2021. 9:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Zgrada Opštinske uprave Opštine Oštra Luka - Oštra Luka 55, 79263
Oštra Luka
Datum i vrijeme 8.4.2021. 10:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i Uputstvom o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja
izvještaja u postupcima javnih nabavki i informacionom sistemu "E-nabavke", tenderska dokumentacija dostupna
je na sistemu "E-nabavke" i ne može biti dostavljena na druge načine predviđene članom 55. stav (1) tač. a) - c)
istog Zakona.
Obrazac Aneks 2 predviđeno je da se popunjava korištenjem programa MS Excel. Ponuđači u Aneksu 2 za svaku stavku
unose jediničnu cijenu po stavci bez PDV-a, te eventualni popust - obrazac će izračunati sve potrebne iznose,
nakon čega je potrebno obrazac odštampati, potpisati i staviti otisak pečata.
Ponuđač može i naziv i broj ponude u ovom obrascu upisati putem Excela ili upisom neizbrisivom tintom.
Ukoliko ponuđači imaju poteškoća prilikom unosa podataka u pomenutu MS Excel formu, dužni su u obliku
traženja pojašnjenja tenderske dokumentacije zatražiti rješenje problema, a Ugovorni organ će iznaći rješenje,
i isto učiniti dostupno svim zaiteresovanim ponuđačima putem portala JN.

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1158-7-3-16-3-6/21
PODIJELI: