(aukcija) Izvođenje radova na regulaciji otvorenih vodotoka i kanalizacije za naselja Podgaj i MZ Karadže – izgradnja dijela kolektora upotrebljenih voda FK 8 za MZ Karadže

Datum objave: 09.02.2021. 09:34 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

418-1-3-1-3-1/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA BUGOJNO
IDB/JIB 4236189400002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Emir Rustempašić
Adresa 307. Motorizovane brigade 92
Poštanski broj 70230 Bugojno (bhp)
Općina/Grad Bugojno
Telefon (030) 251-444
Faks (030) 251-222
Elektronska pošta bugojno@bih.net.ba
Internet adresa www.opcina-bugojno.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Bugojno

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja vodoprivrednih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

IZVOĐENJE RADOVA NA REGULACIJI OTVORENIH VODOTOKA I KANALIZACIJE ZA NASELJA PODGAJ I MZ KARADŽE –
IZGRADNJA DIJELA KOLEKTORA UPOTREBLJENIH VODA FK 8 ZA MZ KARADŽE


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

IZVOĐENJE RADOVA NA REGULACIJI OTVORENIH VODOTOKA I KANALIZACIJE ZA NASELJA PODGAJ I MZ KARADŽE –
IZGRADNJA DIJELA KOLEKTORA UPOTREBLJENIH VODA FK 8 ZA MZ KARADŽE

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44130000-0 Glavni kanalizacijski vodovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

dio kolektora upotrebljenih voda FK8

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

81000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Karadže Općina Bugojno

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

definirano u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

definirano u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

definirano u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

definirano u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

9.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 09.03.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Sala na V. spratu Općine Bugojno
Datum i vrijeme 09.03.2021. 14:00

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
418-1-3-1-3-1/21
PODIJELI: