(aukcija) Izvođenje radova na rekonstrukciji i sanaciji putnog prilaza na željeznički most Kopači - odcjep sa M20

Datum objave: 12.04.2021. 15:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 12.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

265-7-3-14-3-4/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA NOVO GORAŽDE
IDB/JIB 4400615760008
Kontakt osoba/Služba za kontakt Svjetlana Vukasinovic
Adresa Centar 1 bb
Poštanski broj 73110 Novo Goražde (sp bl)
Opština/Grad Novo Goražde
Telefon (058) 430-095
Faks (058) 432-100
Elektronska pošta privreda@novogorazde.rs.ba
Internet adresa www.novogorazde.rs.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Novo Goražde

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju
posebne zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija i sanacija putnog prilaza na željeznički most Kopači - odcjep sa M20

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija i sanacija putnog prilaza na željeznički most Kopači - odcjep sa M20

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233140-2 Radovi na putevima
Dodatni predmet(i) 45454000-4 Radovi na rekonstrukciji


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

10.870,00 KM

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10870,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Kopači, opština Novo Goražde

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15 dana od dana uvođenja u posao

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

27.4.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.4.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Prostorije Opštine Novo Goražde,ulica Božidara Goraždanina broj 64,
73110 Novo Goražde
Datum i vrijeme 27.4.2021. 11:15


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Stojanka Andan
Adresa Božidara Goraždanina 64
Poštanski broj 73110 Novo Goražde (sp bl)
Opština/Grad Novo Goražde
Telefon (058) 430-095
Faks (058) 432-100
Elektronska pošta urbanizam@novogorazde.rs.ba
Internet adresa www.novogorazde.rs.ba

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
265-7-3-14-3-4/21
PODIJELI: