(aukcija) Izvođenje radova na rekonstrukciji Sultan Ahmedove ulice sa izgradnjom trotoara i biciklističke staze te uređenje platoa kod Lovačkog doma

Datum objave: 28.04.2021. 09:18 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

5538-7-3-88-3-1/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP ZA STAMBENOKOMUNALNE DJELATNOSTI I LOKALNE PUTEVE
IDB/JIB 4236180870006
Kontakt osoba/Služba za kontakt Adis Mašić
Adresa 307 motorizovane brigade 92
Poštanski broj 70230 Bugojno (bhp)
Općina/Grad Bugojno
Telefon (030) 251-313
Faks (030) 251-313
Elektronska pošta jpskdlk@gmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Bugojno

I 5.c. Djelatnost


Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija Sultan Ahmedove ulice sa izgradnjom trotoara i biciklističke staze te uređenje platoa kod Lovačkog doma

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija Sultan Ahmedove ulice sa izgradnjom trotoara i biciklističke staze te uređenje platoa kod Lovačkog doma

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45211360-0 Građevinski radovi urbanističkog uređenja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

76.700,00

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

76700,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bugojno

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 dana

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

11.5.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.05.2021. 09:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Prostorije JP
Datum i vrijeme 11.05.2021. 09:30

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
5538-7-3-88-3-1/21
PODIJELI: