(aukcija) Izvođenje radova na revitalizaciji muzeja ZAVNOBiH-a u Mrkonjić Gradu

Datum objave: 16.03.2021. 14:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

433-1-3-1-3-1/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZAŠTITU KULTURNO-ISTORIJSKOG I PRIRODNOG
NASLJEĐA
IDB/JIB 4401578320007
Kontakt osoba/Služba za kontakt Milenko Milinković
Adresa Vuka Karadžića 4/6
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 247-419
Faks (051) 247-545
Elektronska pošta rzzzs@blic.net
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost


Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Drugi građevinski radovi koji uključuju
posebne zanatske radove

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Revitalizacija muzeja ZAVNOBiH-a u Mrkonjić Gradu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Građevinski radovi sa zanatskim radovima na revitalizaciji muzeja ZAVNOBiH-a u Mrkonjić Gradu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

149572,65

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mrkonjić Grad

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30.6.2021.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

30% avans

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Licenca za izvođenje radova visokogradnje i registracija djelatnosti.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Pozitivno poslovanje 2020. godina te minimalni ukupni prihod od 350 000 KM u 2020. godini.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Da je ponuđač u prethodnih pet (5) godina vršio građevinske radove na najmanje dva (2) objekta koji se smatraju
Nacionalnim spomenicima BiH.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

5.4.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 6.4.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Vuka Karadžića 4/6, Banja Luka
Datum i vrijeme 6.4.2021. 11:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije vezano za projektnu dokumentaciju zainteresovanim ponuđačima će se dostaviti u
elektronskoj formi na zahtjev.


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Milenko Milinković
Adresa Vuka Karadžića 4/6
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 247-419
Faks (051) 247-545
Elektronska pošta rzzzs@blic.net
Internet adresa

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
433-1-3-1-3-1/21
PODIJELI: