(aukcija) Izvođenje radova na sanaciji sanitarnih čvorova u zgradi MSŠ Nikola Tesla u Kozarskoj Dubici

Datum objave: 28.12.2020. 14:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.12.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

570-1-3-163-3-23/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA KOZARSKA DUBICA
IDB/JIB 4400732990006
Kontakt osoba/Služba za kontakt Dragica Zorić
Adresa Svetosavska 5
Poštanski broj 79240 Kozarska Dubica (sp bl)
Opština/Grad Kozarska Dubica
Telefon (052) 416-010
Faks (052) 416-026
Elektronska pošta info@kozarskadubica.org
Internet adresa www.kozarskadubica.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Kozarska Dubica

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Sanacija sanitarnih čvorova u zgradi MSŠ "Nikola Tesla" u Kozarskoj Dubici

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka se sastoji u sanaciji sanitarnih čvorova u Mješovitoj srednjoj školi „Nikola Tesla“ u Kozarskoj Dubici.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45330000-9 Vodoinstalaterski i sanitarni radovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

113240,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MSŠ "Nikola Tesla" Kozarska Dubica

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Prema tenderskoj dokumentaciji

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Sredstva za predmetnu nabavku obezbijeđena su kao donatorska sredstva na osnovu Sporazuma o realizaciji
projekta „Sanacija toaleta u Srednjoškolskom centru „Nikola Tesla“ Kozarska Dubica zaključenog između
Ministarstva prosvjete i kulture i Opštine Kozarska Dubica br.07.030/052-5738/2020-58 odnosno 01-40-67/20 od
24.12.2020.godine i kao donatorska sredstva doznačena od strane Predsjednice Republike Srpske .

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tendesrkoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

12.1.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.1.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Mala sala Skupštine opštine Kozarska Dubica, Svetosavska br.5 79240
Kozarska Dubica
Datum i vrijeme 12.1.2021. 12:00

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
570-1-3-163-3-23/20
PODIJELI: