(aukcija) Izvođenje radova nužnih popravki na objektima kolektivnog stanovanja

Datum objave: 09.10.2020. 13:32 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.10.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

935-1-3-218-3-210/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA NOVO SARAJEVO
IDB/JIB 4200558710008
Kontakt osoba/Služba za kontakt Amar Karišik
Adresa Ul. Zmaja od Bosne br.55
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 492-100
Faks (033) 492-381
Elektronska pošta novosarajevo@novosarajevo.ba
Internet adresa www.novosarajevo.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Novo Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Završni građevinski radovi, Ostali radovi za dovršetak gradnje

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nužne popravke na objektima kolektivnog stanovanja

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvođenje radova nužnih popravki na zajedničkim dijelovima objekata kolektivnog stanovanja na području Općine Novo
Sarajevo. Potrebno je izvesti radove nužnih popravki na zajedničkim dijelovima objekata kolektivnog stanovanja, a sve
prema predmjerima radova iz tenderske dokumentacije, i to:
• Radovi nužnih popravki na zajedničkim dijelovima objekata kolektivnog stanovanja u ulicama: Topal Osman Paše 16-18-20,
Topal Osman Paše 22-24-26, Topal Osman Paše 28, Envera Šehovića 16, Azize Šaćirbegović 122, Avde Smajlovića 17, Derviša
Numića 18A, Azize Šaćirbegović 84, Azize Šaćirbegović 88, Azize Šaćirbegović 94, Srebrenička 4, Grbavička 62-64, Grbavička
66-68, Isaka Samokovlije 3, Banjalučka 17, Malta 1, Malta 3, Azize Šaćirbegović 90, Azize Šaćirbegović 92, Muhameda ef.
Pandže 409-411, Grbavička 6a, Aleja Lipa 11 i 13, a u svemu prema opisu koji je dat u Aneksu 3 tenderske dokumentacije.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45261900-3 Radovi popravka i održavanja krova


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

336752,14

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje Općine Novo Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Maksimalno 250 (dvijestotinepedeset) kalendarskih dana od dana uvođenja u posao

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

28.10.2020.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.10.2020. 11:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Sala Vijeća - I sprat, zgrada Općine Novo Sarajevo, Zmaja od Bosne 55, Sarajevo
Datum i vrijeme 28.10.2020. 12:00

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
935-1-3-218-3-210/20
PODIJELI: