(aukcija) Izvođenje radova redovnog održavanja i zaštite lokalnih i nekategorisanih puteva u 2018. godini u svim mjesnim zajednicama opštine Oštra Luka

Datum objave: 22.05.2018. 12:36 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.05.2018.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1158-7-3-22-3-7/18ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA OŠTRA LUKA
IDB/JIB 4400697800002
Kontakt osoba Saša Rodić
Adresa Oštra Luka 55
Poštanski broj 79263 Oštra Luka (sp bl)
Opština/Grad Oštra Luka
Telefon (052) 337-200
Faks (052) 337-201
Elektronska pošta javnenabavke.oluka@gmail.com
Internet adresa www.opstinaostraluka.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Oštra Luka

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i
sportskih objekata

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Redovno održavanje i zaštita lokalnih i nekategorisanih puteva u 2018. godini

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka je nabavka radova za redovno održavanje i zaštitu lokalnih i nekategorisanih puteva u
2018. godini u svim mjesnim zajednicama opštine Oštra Luka.


II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233142-6 Radovi na popravku puteva


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

22020,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Lokalni i nekategorisani putevi u opštini Oštra Luka

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Od dana potpisivanja ugovora do 31.12.2018. godine.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

U skladu sa članom 45 i 52 Zakona o javnim nabavkama i u skladu sa članom 34. stav 2. Zakona o javnim putevima
(Službeni glasnik RS", broj: 89/13)

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne traži se.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 9.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

4.6.2018.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 8.6.2018. 11:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 8.6.2018. 12:00:00
Adresa i mjesto Zdrada Opštinske uprave Opštine Oštra Luka - Oštra Luka 55, Oštra
Luka

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i Uputstvom o uslovima i načinu objavljivanja obavještenja i dostavljanja
izvještaja u postupcima javnih nabavki i informacionom sistemu "E-nabavke", tenderska dokumentacija dostupna
je na sistemu "E-nabavke" i ne može biti dostavljena na druge načine predviđene članom 55. stav (1) tač. a) - c)
istog Zakona.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1158-7-3-22-3-7/18
PODIJELI: