(aukcija) Izvođenje radova sanacije rekonstrukcije ili izgradnje ulica i puteva

Datum objave: 15.09.2020. 13:33 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 15.09.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

947-1-3-74-3-92/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE "PUTEVI BRČKO" D.O.O. BRČKO DISTRIKT BIH
IDB/JIB 4600325130000
Kontakt osoba/Služba za kontakt Sanja Ivanić
Adresa Bosne Srebrene 29
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Opština/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 490-158
Faks (049) 490-158
Elektronska pošta sanjaivanic@putevibrcko.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Brčko Distrikt

I 5.c. Djelatnost


Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Gradnja autoputeva, cesta, aerodroma i
sportskih objekata

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka radova sanacije rekonstrukcije ili izgradnje ulica i puteva

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka radova sanacije, rekonstrukcije ili izgradnje ulica i puteva

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 45233220-7 Radovi na površinskom sloju puteva
  45233142-6 Radovi na popravku puteva


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u tenderskoj dokumetaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u tenderskoj dokumetaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u tenderskoj dokumetaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o radovima

III 10.a. Izvođenje radova ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvođenje radova

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

5.10.2020.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 5.10.2020. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Bosne Srebrene 29, sala za sastanke u sjedištu Preduzeća
Datum i vrijeme 5.10.2020. 12:15


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sanacija dijela ulice Vjekoslava Klaića i dijela ulice bakije Selimovića MZ Ivici

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233220-7 Radovi na površinskom sloju puteva


III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumetaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

37087,96

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

40 kalendarskih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 5.10.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 5.10.2020. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 5.10.2020. 12:15ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sanacija ulice Rogozan

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233220-7 Radovi na površinskom sloju puteva


III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumetaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

57664,06

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

40 kalendarskih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 5.10.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 5.10.2020. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 5.10.2020. 12:15ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sanacije saobraćajnice G.Rahić prema Čandama

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233220-7 Radovi na površinskom sloju puteva


III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumetaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

40068,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

40 kalendarskih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 5.10.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 5.10.2020. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 5.10.2020. 12:15ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sanacije ulice Osmana Derviševića

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45233220-7 Radovi na površinskom sloju puteva


III Ukupna količina ili obim ugovora
Navedeno u tenderskoj dokumetaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

112480,87

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

40 kalendarskih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiH

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 5.10.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 5.10.2020. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 5.10.2020. 12:15

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
947-1-3-74-3-92/20
PODIJELI: