(aukcija) Nabavka armirano-betonskih stubova za SN i NN mrežu

Datum objave: 23.10.2019. 08:08 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.10.2019.OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1404-1-1-190-3-95/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZP "ELEKTRO DOBOJ" A.D. DOBOJ
IDB/JIB 4400014500009
Kontakt osoba Dragica Ristić, Branko Goganović, Bojan Dimitrijević i Siniša Lazić
Adresa Nikole Pašića 77
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 209-700
Faks (053) 241-344
Elektronska pošta info@elektrodoboj.net
Internet adresa www.elektrodoboj.net

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

850000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka armirano-betonskih stubova za SN i NN mrežu

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Razne vrste armirano-betonskih stubova za SN i NN mrežu - detaljno u TD.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44114210-7 Betonski šipovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljno u TD.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Isporuku robe predvidjeti na centralno skladište naručioca u Doboju, a na zahtjev naručioca na skladišta
radnih jedinica Teslić, Modriča, Derventa, Šamac i Brod ili mjesta izvođenja radova - detaljno u TD.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Registracija u profesionalnim ili registrima nadležnog organa zemlje radi dokazivanja prava obavljanja
djelatnosti.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

a) poslovni prihod u 2018. godini ne smije biti manji od 425.000 KM;
b) ispunjava svoje finansijske obaveze prema poslovnim partnerima i povjeriocima.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Uspješno iskustvo u realizaciji najmanje tri ugovora za nabavku i isporuku armirano betonskih stubova u 2017. i
2018. godini - sve detaljno u TD.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

4.12.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.12.2019. 11:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 18.12.2019. 12:00:00
Adresa i mjesto Upravna zgrada Ugovornog organa, ul. Nikole Pašića 77, 74000 Doboj

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se preuzima isključivo sa zvaničnog portala za javne nabavke u BiH, u elektronskoj formi
i bez plaćanja naknade.


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name MH "ERS" MP a.d. Trebinje, ZP "ELEKTRO DOBOJ" a.d. Doboj
UIN 4400014500009
Contact person Dragica Ristić, Branko Goganović, Bojan Dimitrijević and Siniša Lazić
Address Nikole Pašića 77
Postal code 74000 Doboj (sp bl)
Municipality/City Doboj
Telephone (053) 209-700
Fax number (053) 241-344
Email address info@elektrodoboj.net
Website address www.elektrodoboj.net

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Utility sector referred to in the Article 5 of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Republika Srpska

I 3.c. Main activity of contracting authority

Electricity

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Purchase of reinforced-concrete electric power distribution pillars for Medium and Low voltage lines..

II 1.b. Description of the object of the contract

Various types of pillars - all details are given in tender documentation.

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

Main vocabulary
Code Description
Main object 44114210-7 Concrete piles

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

All quantities are given in tender documentation.

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

4.12.2019.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 18.12.2019. 11:00:00
Address and place Nikole Pašića 77, 74000 Doboj

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

Tender documentation is obtainable only and strictly from main portal for public procurement in BiH. No payments
required.

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1404-1-1-190-3-95/19
PODIJELI: