(aukcija) Nabavka brahiterapijskog uređaja (HDR) sa dodatnim sigurnosnim sistemima/opemom i izocentričnim C-lukom za potrebe Klinike za onkologiju

Datum objave: 14.09.2020. 16:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 14.09.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

893-1-1-630-3-363/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB 4200089110002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Aida Šehović
Adresa Bolnička 25
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 298-520
Faks (033) 298-543
Elektronska pošta amina.suko@kcus.ba
Internet adresa www.kcus.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka brahiterapijskog uređaja (HDR) sa dodatnim sigurnosnim sistemima/opemom i izocentričnim C-lukom za potrebe
Klinike za onkologiju

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka brahiterapijskog uređaja (HDR) sa dodatnim sigurnosnim sistemima/opemom i izocentričnim C-lukom za potrebe
Klinike za onkologiju

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33100000-1 Medicinska oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

16.10.2020.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.10.2020. 10:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Bolnička 25, Tehnički sektor- Sala za otvaranje ponuda
Datum i vrijeme 29.10.2020. 11:00


ANEKS A


I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Aida Šehović
Adresa Bolnička 25
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 298-527
Faks (033) 298-543
Elektronska pošta aida.sehovic@kcus.ba
Internet adresa www.kcus.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka brahiterapijskog uređaja (HDR)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33100000-1 Medicinska oprema


III Ukupna količina ili obim ugovora
Definisano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

950000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Definisano tenderskom dokumentacijom

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Klinika za onkologiju putem skladišta KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.10.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.10.2020. 10:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.10.2020. 11:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka dodatnih sigurnosnih sistema/opreme

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
Definisano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

50000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Definisano tenderskom dokumentacijom

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Klinika za onkologiju putem skladišta KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.10.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.10.2020. 10:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.10.2020. 11:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka izocentričnog C-luka

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33100000-1 Medicinska oprema


III Ukupna količina ili obim ugovora
Definisano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

400000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Definisano tenderskom dokumentacijom

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Klinika za onkologiju putem skladišta KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 16.10.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.10.2020. 10:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.10.2020. 11:00INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name University Clinical Centar Sarajevo
UIN 4200089110002
Contact person Aida Šehović
Address Bolnička 25
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telephone (033) 298-520
Fax number (033) 298-543
Email address amina.suko@kcus.ba
Website address www.kcus.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Health

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Supply and delivery of brachytherapy device (HDR) with additional security systems/equipment and isocentric C-Arm for
KCUS Oncology

II 1.b. Description of the object of the contract

According to tender documentation


II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

Main vocabulary
Code Description
Main object 33000000-0 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care
products
Additional object(s) 33100000-1 Medical equipments

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

According to tender documentation

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

16.10.2020.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 29.10.2020. 10:30:00
Address and place Bolnička 25, Sarajevo

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
893-1-1-630-3-363/20
PODIJELI: