(aukcija) Nabavka cestovnih znakova i opreme za signalizaciju u cestovnom prometu

Datum objave: 09.04.2021. 14:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.04.2021.

OBAVIJEST O NABAVI

1265-1-1-29-3-57/21ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv CESTE D.D. MOSTAR
IDB/JIB 4227038030000
Kontakt osoba/Služba za kontakt VLADIMIR KARAČIĆ
Adresa Ante Starčevića bb
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 397-310
Faks (036) 397-315
Elektronička pošta marijan.ceste@tel.net.ba
Internet adresa www.ceste-dd.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Entitetska razina,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

240000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabava cestovnih znakova i opreme za signalizaciju u cestovnom prometu.

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabava cestovnih znakova i opreme za signalizaciju u cestovnom prometu.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34992200-9 Cestovni znakovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi


II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema TD.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto isporuke robe je sjedište Tehničkih Ispostava CESTA d.d. Mostar u : Mostaru, Bišće polje bb, Grudama ,Cerov dolac
bb, Livnu, Begovača bb, Kiseljaku, Kralja Tomislava 27 i Orašju, Bok-Filipovići 51. Roba će se isporučivati u roku od 7 dana od
dana prijema narudžbe prema potrebama ugovornog tijela na navedene adrese.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Za isporučenu robu Naručitelj je obavezan plaćati fakture Dobavljaču u roku od 60 (šezdeset) dana od dana prijema fakture.

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Izvod iz sudskog registra o registraciji ili ekvivalentan dokument koji je izdalo nadležno tijelo ili tijelo u zemlji podrijetla ili
zemlji iz koje ta osoba dolazi, koji dokazuje da je ponuditelj registriran za obavljanje predmetne djelatnosti.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Ne traži se.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema TD.

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

19.4.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 30.04.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Ante Starčevića bb, Mostar
Datum i vrijeme 30.04.2021. 11:30

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1265-1-1-29-3-57/21
PODIJELI: