(aukcija) Nabavka dizel goriva

Datum objave: 27.04.2021. 15:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

2623-7-1-26-3-8/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GARANTNI FOND REPUBLIKE SRPSKE AD BANJA LUKA
IDB/JIB 4403219770008
Kontakt osoba/Služba za kontakt Dragana Puzić
Adresa Vidovdanska 2, 5. sprat
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 231-380
Faks (051) 231-397
Elektronska pošta info@garantnifondrs.org
Internet adresa www.garantnifondrs.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Privreda i finansije

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka dizel goriva


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka dizel goriva

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09134200-9 Dizel gorivo


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

7050 litara

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14100,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

na benzinskim pumpama ponuđača

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

3) Aktuelni izvod iz sudskog registra ili drugog registra (Datum izdavanja dokumenta ne smije biti stariji
od tri mjeseca prije krajnjeg roka za dostavljanje ponuda, dostaviti kao original ili ovjerenu fotokopiju); ili
posebnu izjavu ponuđača ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje da ponuđač obavlja profesionalnu
djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke. Ukoliko se dostavlja izjava ponuđača ili potvrda nadležnog
organa iste ne mogu biti starije od 15 dana u odnosu na rok za prijem ponuda.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ponuđač mora da posjeduje najmanje 15 prodajnih mjesta u Republici Srpskoj ili može obezbijediti da ugovorni
organ kao Kupac, može robu preuzimati na najmanje 15 prodajnih mjesta u Republici Srpskoj, od kojih najmanje:
- 3 (tri) prodajna mjesta u Banjoj Luci, koje nisu udaljena više od 3 kilometra od sjedišta ugovornog organa,
- 1 (jedno) prodajno mjesto na području grada Bijeljina,
- 1 (jedno) prodajno mjesto na području grada Trebinje,
- 1 (jedno) prodajno mjesto na području grada Istočno Sarajevo, i
- 1 (jedno) prodajno mjesto na području Zvornika.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

10.5.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.5.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Adresa sjedišta Ugovornog organa
Datum i vrijeme 11.5.2021. 12:00

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
2623-7-1-26-3-8/21
PODIJELI: