(aukcija) Nabavka i isporuka laboratorijskog materijala

Datum objave: 02.03.2021. 08:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

611-1-1-6-3-24/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA BOLNICA "DR. MLADEN STOJANOVIĆ"
PRIJEDOR
IDB/JIB 4401532680009
Kontakt osoba/Služba za kontakt Tanja Babić
Adresa Milana Vrhovca 1
Poštanski broj 79000 Prijedor (sp bl)
Opština/Grad Prijedor (Prijedor)
Telefon (052) 238-415
Faks (052) 238-428
Elektronska pošta bolnica@prijedor.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Prijedor

I 5.c. Djelatnost


Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

50

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA I ISPORUKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

NABAVKA I ISPORUKA LABORATORIJSKOG MATERIJALA

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
  33696500-0 Laboratorijski reagensi
  33696200-7 Reagensi za ispitivanje krvi
Dodatni predmet(i) 33140000-3 Medicinski potrošni materijal
  33694000-1 Dijagnostička sredstva
  33696300-8 Hemijski reagensi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

19.4.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:00


IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Sala za sastanke JZU Bolnice "Dr Mladen Stojanović" Prijedor
Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:30


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka reagenasa za Vidas aparat-LOT 1

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka reagenasa za Vidas aparat

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

195000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice "Dr Mladen Stojanović" Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:30ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka potrošnog materijala za Vidas aparat - LOT 2

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka potrošnog materijala za Vidas aparat

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

300,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnica “Dr Mladen Stojanović“ Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:30ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka reagenasa za Biosen – C aparat - LOT 3

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka reagenasa za Biosen – C aparat

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

28010,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice "Dr Mladen Stojanović" Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:30ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka potrošnog materijala za Biosen – C aparat - LOT 4

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka potrošnog materijala za Biosen – C aparat

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1400,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice “Dr Mladen Stojanović“ Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:30ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka potrošnog materijala za 2BC – 3200 Mindray - LOT 5

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka potrošnog materijala za 2BC – 3200 Mindray

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

135,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice “Dr Mladen Stojanović“ Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:30ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka reagenasa za analizator BT-3500 - LOT 6

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka reagenasa za analizator BT-3500

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

68400,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice “Dr Mladen Stojanović“ Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:30ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka reagenasa za analizator BT-3500 (I.S.E. MODUL) - LOT 7

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka reagenasa za analizator BT-3500 (I.S.E. MODUL)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25600,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice “Dr Mladen Stojanović“ Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:30ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka reagenasa za analizator BT-3500 - NEFA -LOT 8

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka reagenasa za analizator BT-3500 - NEFA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3440,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice “Dr Mladen Stojanović“ Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:30ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka potrošnog materijala za analizator BT 3500 - LOT 9

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka potrošnog materijala za analizator BT 3500

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6300,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice “Dr Mladen Stojanović“ Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:30ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka potrošnog materijala i reagenasa za biohemijsku laboratoriju - LOT 10

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka potrošnog materijala i reagenasa za biohemijsku laboratoriju

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice “Dr Mladen Stojanović“ Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:30ANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka reagenasa za Nycocard aparat - LOT 11

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka reagenasa za Nycocard aparat

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

23820,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice “Dr Mladen Stojanović“ Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:30ANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka potrošnog materijala za Nycocard aparat - LOT 12

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka potrošnog materijala za Nycocard aparat

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5740,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice “Dr Mladen Stojanović“ Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:30ANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka potrošnog materijala za aparat Cobas B221 - LOT 13

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka potrošnog materijala za aparat Cobas B221

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice “Dr Mladen Stojanović“ Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:30ANEKS B


Broj lota

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka reagenasa za hematološki brojač Sysmex XS500i - LOT 14

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka reagenasa za hematološki brojač Sysmex XS500i

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

18700,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice “Dr Mladen Stojanović“ Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:30ANEKS B


Broj lota

15


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka potrošnog materijala za hematološki aparat - LOT 15

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka potrošnog materijala za hematološki aparat

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

700,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice “Dr Mladen Stojanović“ Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:30ANEKS B


Broj lota

16


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka I isporuka reagenasa za LIAISION aparat - LOT 16

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka I isporuka reagenasa za LIAISION aparat

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

208440,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice “Dr Mladen Stojanović“ Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:30ANEKS B


Broj lota

17


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka test trakica - LOT 17

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka test trakica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2650,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice “Dr Mladen Stojanović“ Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:30ANEKS B


Broj lota

18


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka alergen kaseta za sistem BIOCHECK - LOT 18

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka alergen kaseta za sistem BIOCHECK

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

77400,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice “Dr Mladen Stojanović“ Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:30ANEKS B


Broj lota

19


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka reagenasa i potrošnog materijala za COAGULOMETAR CA 660 - LOT 19

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka reagenasa i potrošnog materijala za COAGULOMETAR CA 660

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

70050,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice “Dr Mladen Stojanović“ Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:30ANEKS B


Broj lota

20


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka antibiogramskih i dijagnostičkih diskova - LOT 20

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka antibiogramskih i dijagnostičkih diskova

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33694000-1 Dijagnostička sredstva


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice “Dr Mladen Stojanović“ Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:30ANEKS B


Broj lota

21


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka testova i seruma - LOT 21

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka testova i seruma

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33694000-1 Dijagnostička sredstva


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

30400,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice “Dr Mladen Stojanović“ Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:30ANEKS B


Broj lota

22


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka ostalih testova i seruma za mikrobiologiju - LOT 22

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka ostalih testova i seruma za mikrobiologiju

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33694000-1 Dijagnostička sredstva


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10400,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice “Dr Mladen Stojanović“ Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:30ANEKS B


Broj lota

23


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka gotovih podloga - LOT 23

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka gotovih podloga

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33694000-1 Dijagnostička sredstva


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

49700,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice “Dr Mladen Stojanović“ Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:30ANEKS B


Broj lota

24


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka bočica za hemokulturu - LOT 24

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka bočica za hemokulturu

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33694000-1 Dijagnostička sredstva


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5400,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice “Dr Mladen Stojanović“ Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:30ANEKS B


Broj lota

25


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka kontrolnih sojeva - LOT 25

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka kontrolnih sojeva

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33694000-1 Dijagnostička sredstva


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2300,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice “Dr Mladen Stojanović“ Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:30ANEKS B


Broj lota

26


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka suvih podloga + dodaci za podloge - LOT 26

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka suvih podloga + dodaci za podloge

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33694000-1 Dijagnostička sredstva


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10200,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice “Dr Mladen Stojanović“ Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:30ANEKS B


Broj lota

27


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka bakterioloških boja LOT 27

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka bakterioloških boja

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33694000-1 Dijagnostička sredstva


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2800,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice “Dr Mladen Stojanović“ Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:30ANEKS B


Broj lota

28


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka hemijskih reagenasa i supstanci - LOT 28

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka hemijskih reagenasa i supstanci

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696300-8 Hemijski reagensi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

30000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice “Dr Mladen Stojanović“ Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:30ANEKS B


Broj lota

29


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka rastvora po Loeffleru - LOT 29

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka rastvora po Loeffleru

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33631600-8 Antiseptici i dezinficijensi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

100,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice “Dr Mladen Stojanović“ Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:30ANEKS B


Broj lota

30


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka ostalih hemijskih rastvora i boja - LOT 30

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka ostalih hemijskih rastvora i boja

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696300-8 Hemijski reagensi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

320,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice “Dr Mladen Stojanović“ Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:30ANEKS B


Broj lota

31


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka natron kreča za Dragerov anesteziološki aparat - LOT 31

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka natron kreča za Dragerov anesteziološki aparat

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696300-8 Hemijski reagensi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2300,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice “Dr Mladen Stojanović“ Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:30ANEKS B


Broj lota

32


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka natron kreča za Maquet anesteziološki aparat - LOT 32

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka natron kreča za Maquet anesteziološki aparat

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696300-8 Hemijski reagensi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1690,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice “Dr Mladen Stojanović“ Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:30ANEKS B


Broj lota

33


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka folija za sterilizaciju - LOT 33

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka folija za sterilizaciju

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9900,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice “Dr Mladen Stojanović“ Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:30ANEKS B


Broj lota

34


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka Bowie Dick testova-LOT 34

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka Bowie Dick testova

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33694000-1 Dijagnostička sredstva


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice “Dr Mladen Stojanović“ Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:30ANEKS B


Broj lota

35


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka hemijskih indikatora - LOT 35

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka hemijskih indikatora

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33694000-1 Dijagnostička sredstva


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2600,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice “Dr Mladen Stojanović“ Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:30ANEKS B


Broj lota

36


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka reagenasa za patologiju-LOT 36

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka reagenasa za patologiju

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33694000-1 Dijagnostička sredstva


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6800,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice “Dr Mladen Stojanović“ Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:30ANEKS B


Broj lota

37


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka reagenasa za specifična bojenja u patologiji-LOT 37

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka reagenasa za specifična bojenja u patologiji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33694000-1 Dijagnostička sredstva


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice “Dr Mladen Stojanović“ Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:30ANEKS B


Broj lota

38


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka potrošnog materijala za patologiju-LOT 38

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka potrošnog materijala za patologiju

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6150,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice “Dr Mladen Stojanović“ Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:30ANEKS B


Broj lota

39


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka apsolutnog alkohola-LOT 39

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka apsolutnog alkohola

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696300-8 Hemijski reagensi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

16500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice “Dr Mladen Stojanović“ Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:30ANEKS B


Broj lota

40


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka vakum sistema-LOT 40

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka vakum sistema

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

36000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice “Dr Mladen Stojanović“ Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:30ANEKS B


Broj lota

41


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka potrošnog materijala za sterilizaciju-LOT 41

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka potrošnog materijala za sterilizaciju

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1200,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice “Dr Mladen Stojanović“ Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:30ANEKS B


Broj lota

42


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka briseva-LOT 42

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka briseva

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice “Dr Mladen Stojanović“ Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:30ANEKS B


Broj lota

43


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka tamponada-LOT 43

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka tamponada

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141000-0 Jednokratni nehemijski medicinski potrošni materijal i hematološki potrošni materijal


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

700,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice “Dr Mladen Stojanović“ Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:30ANEKS B


Broj lota

44


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka test trakica za mjerenje šećera u krvi-LOT 44

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka test trakica za mjerenje šećera u krvi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5100,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice “Dr Mladen Stojanović“ Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:30ANEKS B


Broj lota

45


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka čaša za urin-LOT 45

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka čaša za urin

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice “Dr Mladen Stojanović“ Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:30ANEKS B


Broj lota

46


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka kontaktnih alergena za epikutano testiranje-LOT 46

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka kontaktnih alergena za epikutano testiranje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice “Dr Mladen Stojanović“ Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:30ANEKS B


Broj lota

47


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka nutritivnih i inhalacionih alergena -LOT 47

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka nutritivnih i inhalacionih alergena

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1600,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice “Dr Mladen Stojanović“ Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:30ANEKS B


Broj lota

48


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka staklenog i drugog pribora za laboratoriju-LOT 48

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka staklenog i drugog pribora za laboratoriju

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33100000-1 Medicinska oprema


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice “Dr Mladen Stojanović“ Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:30ANEKS B


Broj lota

49


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka reagenasa za hematološki brojač Sysmex XN-L 550 RET – ZATVOREN SISTEM-LOT 49

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka reagenasa za hematološki brojač Sysmex XN-L 550 RET – ZATVOREN SISTEM

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

54500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice “Dr Mladen Stojanović“ Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:30ANEKS B


Broj lota

50


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka sterilnih oftalmoloških papirnih štapića sa fluorescein natrijumom-LOT 50

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka sterilnih oftalmoloških papirnih štapića sa fluorescein natrijumom

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi


III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 godine

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Apoteka JZU Bolnice “Dr Mladen Stojanović“ Prijedor

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 19.4.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 19.4.2021. 9:30INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Public Health Institution Hospital "Dr. Mladen Stojanovic" Prijedor
UIN 4401532680009
Contact person Bogdanka Vranješ
Address Milana Vrhovca 1
Postal code 79000 Prijedor (sp bl)
Municipality/City Prijedor
Telephone (052) 238-415
Fax number (052) 238-428
Email address bolnica@prijedor.com
Website address

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

City,Prijedor

I 3.c. Main activity of contracting authority

Health

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Procurement of Laboratory Material

II 1.b. Description of the object of the contract

Procurement of Laboratory Material

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

 

 

  Main vocabulary
Code Description
Main object 33000000-0 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
  33696500-0 Laboratory reagents
  33696200-7 Blood-testing reagents
Additional object(s) 33140000-3 Medical consumables
  33694000-1 Diagnostic agents
  33696300-8 Chemical reagents


II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
As per TD

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b-1. Obtainable until

 

 

Lot number Name Date
33 Nabavka i isporuka folija za sterilizaciju - LOT 33 19 19.4.2021.
34 Nabavka i isporuka Bowie Dick testova-LOT 34 19 19.4.2021.
35 Nabavka i isporuka hemijskih indikatora - LOT 35 19 19.4.2021.
36 Nabavka i isporuka reagenasa za patologiju-LOT 36 19 19.4.2021.
37 Nabavka i isporuka reagenasa za specifična bojenja u patologiji-LOT 37 19 19.4.2021.
38 Nabavka i isporuka potrošnog materijala za patologiju-LOT 38 19 19.4.2021.
39 Nabavka i isporuka apsolutnog alkohola-LOT 39 19 19.4.2021.
40 Nabavka i isporuka vakum sistema-LOT 40 19 19.4.2021.
41 Nabavka i isporuka potrošnog materijala za sterilizaciju-LOT 41 19 19.4.2021.
42 Nabavka i isporuka briseva-LOT 42 19 19.4.2021.
43 Nabavka i isporuka tamponada-LOT 43 19 19.4.2021.
44 Nabavka i isporuka test trakica za mjerenje šećera u krvi-LOT 44 19 19.4.2021.
45 Nabavka i isporuka čaša za urin-LOT 45 19 19.4.2021.
46 Nabavka i isporuka kontaktnih alergena za epikutano testiranje-LOT 46 19 19.4.2021.
47 Nabavka i isporuka nutritivnih i inhalacionih alergena -LOT 47 19 19.4.2021.
48 Nabavka i isporuka staklenog i drugog pribora za laboratoriju-LOT 48 19 19.4.2021.
49 Nabavka i isporuka reagenasa za hematološki brojač Sysmex XN-L 550 19 19.4.2021.
50 Nabavka i isporuka sterilnih oftalmoloških papirnih štapića sa fluorescein 19 19.4.2021.


III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4.a. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

 

 

Lot number Name Date and time

 

 

Address and place Public Health Institution Hospital "Dr. Mladen Stojanovic" Prijedor, Milana


Vrhovca 1, 79 101 Prijedor, BiH

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
611-1-1-6-3-24/21
PODIJELI: