(aukcija) Nabavka i isporuka olovnih plombi i cerber žice

Datum objave: 23.04.2018. 09:18 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.04.2018.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1426-7-1-22-3-36/18ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PODRUŽNICA ELEKTRODISTRIBUCIJA TUZLA
IDB/JIB 4200225150056
Kontakt osoba Nedima Jahić
Adresa Rudarska 38
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 304-392
Faks (035) 304-355
Elektronska pošta j.mujic@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka olovnih plombi i cerber žice


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka olovnih plombi i cerber žice

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44300000-3 Kablovi, žice i srodni proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Definisano u TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Definisano u TD

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

3 mjeseca

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema TD

III 4. Ograničenja za učešće

Definisano u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Registrovani za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke u skladu sa TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U skladu sa zahjtevom iz TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U skladu sa zahjtevom iz TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

7.5.2018.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 7.5.2018. 13:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 7.5.2018. 13:30:00
Adresa i mjesto Rudarska 38, Tuzla

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija je besplatna.
Tenderska dokumentacija može se preuzeti isključivo putem sistema „E-nabavke“, na web stranici www.ejn.gov.ba.


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Nedima Jahić
Adresa Rudarska 38
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 304-124
Faks (035) 304-355
Elektronska pošta n.jahic@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1426-7-1-22-3-36/18
PODIJELI: