(aukcija) Nabavka i prevoz 140 m3 ogrevnog drveta- metrica prve klase

Datum objave: 06.04.2021. 11:37 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 06.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

19931-7-1-1-3-1/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU OSNOVNA ŠKOLA "PETAR KOČIĆ" ŠIPRAGE
IDB/JIB 4401121460008
Kontakt osoba/Služba za kontakt Slobodanka Kalamanda
Adresa JU Osnovna škola "Petar Kočić", Šiprage bb
Poštanski broj 78224 Šiprage (sp bl)
Opština/Grad Kotor Baroš
Telefon (051) 765-092
Faks (051) 765-092
Elektronska pošta os053@skolers.org
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost


Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA I PREVOZ 140 M3 OGREVNPG DRVETA- METRICA PRVE KLASE

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

JAVNA NABAVKA 140 M3 OGREVNOG DRVETA(METRICA PRVE KLASE) SA PREVOZOM DO MJESTA ISPORUKE

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 03413000-8 Drvo za ogrev
Dodatni predmet(i) 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

140 metara kubnih

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11340,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

ŠKOLA U ŠIPRAGAMA - 70 M3
ŠKOLA U GRABOVICI - 70 M3

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

31.10.2021.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

SREDSTVA OBEZBIJEĐENA OD STRANE MINISTARSTVA PROSVJETE I KULTURE RS

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

DA

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

DA

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

DA

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

21.4.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.4.2021. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JU OSNOVNA ŠKOLA "PETAR KOČIĆ" ŠIPRAGE
Datum i vrijeme 21.4.2021. 12:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

U slučaju prijema jedne ponude neće se provoditi e-aukcija.

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
19931-7-1-1-3-1/21
PODIJELI: