(aukcija) Nabavka i sukcesivna isporuka tečnih goriva (DIZEL BAS EN 590 (10PPM), BMB 95 BAS EN 228) za pošte na području općina Kakanj, Visoko, Zavidovići, Tešanj, Maglaj, Breza, Vareš i Olovo

Datum objave: 09.10.2020. 13:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.10.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

24902-1-1-24-3-12/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv CENTAR POŠTA ZENICA
IDB/JIB 4200682212385
Kontakt osoba/Služba za kontakt Nadan Halilić, tel. 032 448 134.
Adresa Bulevar Kralja Tvrtka broj 2
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 448-103
Faks (032) 448-102
Elektronska pošta cpzenica@posta.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost


Poštanske usluge

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

8

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

195000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i sukcesivna isporuka tečnih goriva (DIZEL BAS EN 590 (10PPM), BMB 95 BAS EN 228) za pošte na području općina
Kakanj, Visoko, Zavidovići, Tešanj, Maglaj, Breza, Vareš i Olovo.

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i sukcesivna isporuka tečnih goriva (DIZEL BAS EN 590 (10PPM), BMB 95 BAS EN 228) za pošte na području općina
Kakanj, Visoko, Zavidovići, Tešanj, Maglaj, Breza, Vareš i Olovo.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

-

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

22.10.2020.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.10.2020. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, Centar pošta Zenica Bulevar kralja Tvrtka I br. 2, 1.
sprat, sala br. 1 72000 Zenica.
Datum i vrijeme 29.10.2020. 12:30


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Nadan Halilić
Adresa Bulevar Kralja Tvrtka broj 2
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 448-134
Faks (032) 448-102
Elektronska pošta eminad@posta.ba
Internet adresa
ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1- Tečna goriva za pošte na području općine Kakanj

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Tečna goriva za pošte na području općine Kakanj.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09100000-0 Goriva


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

25000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentaciji.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.10.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.10.2020. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.10.2020. 12:30
ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 - Tečna goriva za pošte na području općine Visoko.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Tečna goriva za pošte na području općine Visoko.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09100000-0 Goriva


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

25000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentaciji.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.10.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.10.2020. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.10.2020. 12:30ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 3 - Tečna goriva za pošte na području općine Zavidovići.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Tečna goriva za pošte na području općine Zavidovići.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09100000-0 Goriva


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

47300,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentaciji.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.10.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.10.2020. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.10.2020. 12:30ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 4 - Tečna goriva za pošte na području općine Tešanj.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Tečna goriva za pošte na području općine Tešanj.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09100000-0 Goriva


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

22200,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentaciji.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.10.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.10.2020. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.10.2020. 12:30
ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 5 - Tečna goriva za pošte na području općine Maglaj.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Tečna goriva za pošte na području općine Maglaj.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09100000-0 Goriva


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

25000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentaciji.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.10.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.10.2020. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.10.2020. 12:30ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 6 - Tečna goriva za pošte na području općine Breza.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Tečna goriva za pošte na području općine Breza.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09100000-0 Goriva


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

17000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentaciji.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.10.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.10.2020. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.10.2020. 12:30
ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 7 - Tečna goriva za pošte na području općine Vareš.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Tečna goriva za pošte na području općine Vareš.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09100000-0 Goriva


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentaciji.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.10.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.10.2020. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.10.2020. 12:30
ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 8 - Tečna goriva za pošte na području općine Olovo.

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Tečna goriva za pošte na području općine Olovo.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09100000-0 Goriva


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji.

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

21000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prema tenderskoj dokumentaciji.

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 22.10.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.10.2020. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.10.2020. 12:30

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
24902-1-1-24-3-12/20
PODIJELI: