(aukcija) Nabavka, isporuka i montiranje metalnih arhivskih polica u Poreznoj upravi Federacije BiH - Središnji ured Sarajevo

Datum objave: 24.03.2021. 12:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.03.2021.

OBAVIJEST O NABAVI

1415-7-1-29-3-46/21ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BIH
IDB/JIB 4200575050089
Kontakt osoba/Služba za kontakt Igor Pavlić
Adresa Husrefa Redžića 4
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 289-800
Faks (033) 289-939
Elektronička pošta javnenabavke@fpu.gov.ba
Internet adresa www.pufbih.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Entitetska razina,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka, isporuka i montiranje metalnih arhivskih polica u Poreznoj upravi Federacije BiH - Središnji ured Sarajevo

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka, isporuka i montiranje metalnih arhivskih polica u Poreznoj upravi Federacije BiH - Središnji ured Sarajevo

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39000000-2 Namještaj (uključujući uredski namještaj), unutarnja oprema, kućanske naprave (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje
  39130000-2 Uredski namještaj
Dodatni predmet(i) 39120000-9 Stolovi, ormari, radni stol i police za knjige
  39151000-5 Razni namještaj


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

U skladu s tenderskom dokumentacijom

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

15000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Porezna uprava Federacije BiH, Središnji ured Sarajevo, ul. Husrefa Redžića broj 4., 71 000 Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do 30 (trideset) kalendarskih dana od dana obostranog potpisivanja Ugovora.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

3.4.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 07.04.2021. 08:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Porezna uprava Federacije BiH, Središnji ured Sarajevo, ul. Husrefa Redžića broj
4., 71 000 Sarajevo
Datum i vrijeme 07.04.2021. 09:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između Ugovornog organa i privrednih subjekata obavljat će se isključivo u
pisanom obliku. Informacije u vezi sa postupkom javne nabavke, kao što su dodatne informacije vezane za tendersku
dokumentaciju, zahtjevi za pojašnjenje, pitanja te druge informacije, mogu se dobiti isključivo od osobe ovlaštene ispred
Ugovornog organa i zadužene u sistemu „e-Nabavke“ i preko sistema „e-Nabavke“ - Odjeljak I Ugovorni organ - I
1. Obavještenja o nabavci. U suprotnom razmjena informacija nije validna.


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kontakt osoba Igor Pavlić
Adresa Husrefa Redžića 4
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 289-800
Faks (033) 289-939
Elektronička pošta javnenabavke@fpu.gov.ba
Internet adresa www.pufbih.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Igor Pavlić
Adresa Husrefa Redžića 4
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 289-800
Faks (033) 289-939
Elektronička pošta javnenabavke@fpu.gov.ba
Internet adresa www.pufbih.ba

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1415-7-1-29-3-46/21
PODIJELI: