(aukcija) Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Vrhovnog suda FBiH

Datum objave: 20.04.2021. 07:30 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

751-7-1-29-3-5/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv VRHOVNI SUD FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200545900002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Mahir Kurbegovic
Adresa Valter Perića 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 226-752
Faks (033) 226-755
Elektronska pošta vsud-fbih.info@pravosudje.ba
Internet adresa www.vsud-fbih.pravosudje.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Sudska vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Vrhovnog suda FBiH

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Vrhovnog suda FBiH

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30197630-1 Papir za štampanje


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

28000

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

23931,62

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Vrhovni sud FBiH, Valtera Perića 15, 71000 Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

da

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

23.4.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 06.05.2021. 09:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Vrhovni sud FBiH, Valtera Perića 15, Sarajevo
Datum i vrijeme 06.05.2021. 10:00


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Mahir Kurbegovic
Adresa Valter Perića 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 226-752
Faks (033) 226-755
Elektronska pošta vsud-fbih.info@pravosudje.ba
Internet adresa www.vsud-fbih.pravosudje.ba

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
751-7-1-29-3-5/21
PODIJELI: