(aukcija) Nabavka kancelarijskog materijala

Datum objave: 26.02.2021. 15:21 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

435-7-1-63-3-11/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv TUŽILAŠTVO-TUŽITELJSTVO BIH
IDB/JIB 4200749650005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Amila Ćukle
Adresa Kraljice Jelene 88
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 483-739
Faks (033) 707-463
Elektronska pošta amila.cukle@tuzilstvobih.gov.ba
Internet adresa www.tuzilastvobih.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

KANCELARIJSKI MATERIJAL

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka kancelarijskog materijala

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30192000-1 Kancelarijske potrepštine


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema Zahtjevu

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

23076,92

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište ugovornog organa, Tužilaštvo-Tužiteljstvo BiH, Kraljice Jelene 88, 71 000 Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci od dana obostranog potpisivanja ugovora odnosno do potpunog utroška sredstava predviđenih ugovorom, u
zavisnosti koja okolnost prije nastupi

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje će se vršiti preko Jedinstvenog računa trezora, u roku od 30 dana od dana dostavljanja ispravne fakture

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u Zahtjevu

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema Zahtjevu

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema Zahtjevu

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema Zahtjevu

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

6.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 08.03.2021. 10:15

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Tužilaštvo - Tužiteljstvo BiH, ul. Kraljice Jelene 88, 71 000 Sarajevo
Datum i vrijeme 08.03.2021. 10:30

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
435-7-1-63-3-11/21
PODIJELI: