(aukcija) Nabavka kancelarijskog namještaja

Datum objave: 20.04.2021. 10:20 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

308-7-1-5-3-2/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GENDER CENTAR FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200787230001
Kontakt osoba/Služba za kontakt Zlatan Hrnčić
Adresa Put života 2
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 665-883
Faks (033) 265-200
Elektronska pošta protokol@gcfbih.gov.ba
Internet adresa www.gcfbih.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka kancelarijskog namještaja

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39100000-3 Namještaj


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

13.675,21

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

13675,21

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

prema uslovima iz tenderske dokumentacije

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

prema uslovima iz tenderske dokumentacije

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

prema uslovima iz tenderske dokumentacije

III 4. Ograničenja za učešće

prema uslovima iz tenderske dokumentacije

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

prema uslovima iz tenderske dokumentacije

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

prema uslovima iz tenderske dokumentacije

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

prema uslovima iz tenderske dokumentacije

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

7.5.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.05.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Put života 2, Sarajevo, treći sprat
Datum i vrijeme 10.05.2021. 12:00


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Zlatan Hrnčić
Adresa Put života 2
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 665-883
Faks (033) 265-200
Elektronska pošta protokol@gcfbih.gov.ba
Internet adresa www.gcfbih.gov.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Zlatan Hrnčić
Adresa Put života 2
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 665-883
Faks (033) 265-200
Elektronska pošta protokol@gcfbih.gov.ba
Internet adresa www.gcfbih.gov.ba

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
308-7-1-5-3-2/21
PODIJELI: