(aukcija) Nabavka kompjutera i kompjuterske opreme

Datum objave: 30.06.2021. 12:37 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.06.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1348-1-1-28-3-24/21


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MEMORIJALNI CENTAR SREBRENICA-POTOČARI SPOMEN OBILJEŽJE I MEZARJE
ZA ŽRTVE GENOCIDA IZ 1995. GODINE
IDB/JIB 4402797840004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Mirnes Zahirović
Adresa Potočari bb
Poštanski broj 75430 Srebrenica (sp bl)
Općina/Grad Srebrenica
Telefon (056) 991-943
Faks (056) 991-941
Elektronska pošta info@srebrenicamemorial.org
Internet adresa www.srebrenicamemorial.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Kompjuteri i kompjuterska oprema

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabavka kompjutera i kompjuterske opreme - otvoreni postupak

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške
Dodatni predmet(i) 30230000-0 Kompjuterska oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje u roku od 30 dana od dana isporuke robe.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Zahtjevaju se: Potvrda o registraciji, ID broj i PDV broj (član 46. Zakona o JN)

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Izjava u skladu sa članom 47. i dokazi da računi ponuđača nisu blokirani u zadnjih 6 mjeseci. Detaljno navedeno u Tenderskoj
dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ponuđena roba mora odgovarati minimalnim tehničkim zahtjevima navedenim u tehničkoj specifikaciji, obavezno se
dostavljaju dokazi (katalog, brošura ili tehnička dokumentacija) u skladu sa članom 49- Zakona o JN.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

21.7.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.07.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve
genocida iz 1995. godine, Potočari b.b. 75 430 Srebrenica
Datum i vrijeme 21.07.2021. 11:15

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Dodatna pitanja i pojašnjenja preko portala JN.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Desktop računari (all in one)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka desktop računara (all in one) za potrebe Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30230000-0 Kompjuterska oprema


III Ukupna količina ili obim ugovora
11.000,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve
genocida iz 1995. godine, Srebrenica, Potočari b.b. 75 430 Srebrenica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 21.07.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.07.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 21.07.2021. 11:15ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Laptopi i druga kompjuterska oprema

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka laptopa i druge kompjuterske opreme kroz otvoreni postupak

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30230000-0 Kompjuterska oprema


III Ukupna količina ili obim ugovora
10.000,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve
genocida iz 1995. godine, Potočari b.b., 75 430 Srebrenica

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 21.07.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.07.2021. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 21.07.2021. 11:15

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1348-1-1-28-3-24/21
PODIJELI: