(aukcija) Nabavka kompjuterskog materijala-tonera i kertridža

Datum objave: 26.08.2020. 09:05 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.08.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1161-1-1-186-3-34/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv DRŽAVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZAŠTITU
IDB/JIB 4403462520001
Kontakt osoba/Služba za kontakt Olga Mičić
Adresa Nikole Tesle 59
Poštanski broj 71123 Istočno Sarajevo (sp bl)
Opština/Grad Istočno Novo Sarajevo (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 326-375
Faks (057) 342-799
Elektronska pošta omicic@sipa.gov.ba
Internet adresa www.sipa.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

180000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka kompjuterskog materijala-tonera i kertridža


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sukcesivna isporulka kompjuterskog materijala-tonera i kertridža

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijske i računarske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske
Dodatni predmet(i) 30125110-5 Toner za laserske štampače/faksimil uređaje


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u trnderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

14.9.2020.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.9.2020. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Kao pod 1.1.
Datum i vrijeme 15.9.2020. 13:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

sukcesivna isporuka tonerai kertridža za uređaje marke HP, OKI, Canon, Brother, Toshiba

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sukcesivna isporuka tonera i kertridža prema tehničkoj specifikaciji iz tenderske dokumentacije

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30100000-0 Kancelarijske mašine, oprema i potrepštine osim računara, štampača i namještaja


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
prema tehničkoj specifikaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

100000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Istočno Sarajevo, Nikole Tesle br.59

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 14.9.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.9.2020. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.9.2020. 13:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

sukcesivna isporuka kompjuterskog materijala-tonera i kertridža marke Lexmark

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sukcesivna isporuka prema tehničkoj specifikaciji iz tenderske dokumentacije

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30100000-0 Kancelarijske mašine, oprema i potrepštine osim računara, štampača i namještaja


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
prema tehničkoj specifikaciji iz tenderske dokumentacije

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

80000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Istočno Sarajevo, Nikole Tesle br.59

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 14.9.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 15.9.2020. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 15.9.2020. 13:00

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1161-1-1-186-3-34/20
PODIJELI: