(aukcija) Nabavka laboratorijskog potrošnog materijala i hemikalija

Datum objave: 29.12.2020. 15:36 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.12.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

7126-1-1-284-3-44/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU INSTITUT ZA ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE ZENICA
IDB/JIB 4218900490003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Azra Alić
Adresa FRA IVANA JUKIĆA BROJ 2
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 441-011
Faks (032) 448-000
Elektronska pošta info@inz.ba
Internet adresa www.inz.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

15

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

80000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka laboratorijskog potrošnog materijala i hemikalija

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka laboratorijskog potrošnog materijala i hemikalija

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi
Dodatni predmet(i) 33696500-0 Laboratorijski reagensi
  33696300-8 Hemijski reagensi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

U skladu sa zahtjevom datim u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa zahtjevom datim u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U skladu sa zahtjevom datim u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U skladu sa zahtjevom datim u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

13.1.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.01.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Fra Ivana Jukića br. 2 (Zgrada Poliklinike III sprat) Zenica
Datum i vrijeme 14.01.2021. 11:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

POTROŠNI STAKLENI MATERIJAL

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

POTROŠNI STAKLENI MATERIJAL

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
3.000,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Adrese ugovornog organa/adrede navedene u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.01.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 14.01.2021. 11:00


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

POTROŠNI MATERIJAL OD METALA

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

POTROŠNI MATERIJAL OD METALA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
2500,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Adrese ugovornog organa navedene u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.01.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 14.01.2021. 11:00


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

JEDNOKRATNA POTROŠNA PLASTIKA

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

JEDNOKRATNA POTROŠNA PLASTIKA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
28.000,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

28000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Adrese ugovornog organa navedene u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.01.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 14.01.2021. 11:00


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

BRISEVI ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

BRISEVI ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
8.500,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Adrese ugovornog organa navedene u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.01.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 14.01.2021. 11:00


ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

POTROŠNI MATERIJAL ZA POSEBNE NAMJENE

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

POTROŠNI MATERIJAL ZA POSEBNE NAMJENE

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
2.000,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Adrese ugovornog organa navedene u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.01.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 14.01.2021. 11:00


ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

NAMJENSKI NASTAVCI ZA MIKROPIPETE

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

NAMJENSKI NASTAVCI ZA MIKROPIPETE

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
2.500,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Adrese ugovornog organa date u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.01.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponudaDatum i vrijeme 14.01.2021. 11:00


ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

POTROŠNI PAPIR

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

POTROŠNI PAPIR

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
1.500,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Adrese ugovornog organa navedene u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.01.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 14.01.2021. 11:00


ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

REAGENSI ZA DIJAGNOSTIKU

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

REAGENSI ZA DIJAGNOSTIKU

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
3.000,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Adrese ugovornog organa navedene u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.01.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 14.01.2021. 11:00


ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

REFERENTNI SOJEVI

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

REFERENTNI SOJEVI

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
7.000,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Adrese ugovornog organa navedene u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.01.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 14.01.2021. 11:00


ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

REFERENTNI MATERIJALI

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

REFERENTNI MATERIJALI

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
3.500,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Adrese ugovornog organa navedene u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.01.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 14.01.2021. 11:00


ANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

SITNI POTROŠNI MATERIJAL

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

SITNI POTROŠNI MATERIJAL

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
6.500,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6500,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Adrese ugovornog organa navedene u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.01.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 14.01.2021. 11:00


ANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

POTROŠNI MATERIJAL ZA ATOMSKI APSORCIONI SPEKTROFOTOMETAR (AAS)

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

POTROŠNI MATERIJAL ZA ATOMSKI APSORCIONI SPEKTROFOTOMETAR (AAS)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
8.000,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Adrese ugovornog organa navedene u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.01.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 14.01.2021. 11:00


ANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

SPECIFIČNE PODLOGE

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

SPECIFIČNE PODLOGE

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
1.000,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Adrese ugovornog organa navedene u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.01.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 14.01.2021. 11:00


ANEKS B


Broj lota

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

POTROŠNI MATERIJAL PUMPE ZA RAZLJEVANJE MEDIJA

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

POTROŠNI MATERIJAL PUMPE ZA RAZLJEVANJE MEDIJA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
1.000,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Adrese ugovornog organa navedene u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.01.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 14.01.2021. 11:00


ANEKS B


Broj lota

15


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

POTROŠNI MATERIJAL ZA MJERENJE KONCENTRACIJE POLENA

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

POTROŠNI MATERIJAL ZA MJERENJE KONCENTRACIJE POLENA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24000000-4 Hemijski proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
2.000,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Adrese ugovornog organa navedene u tenderskoj dokumentaciji

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 13.01.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.01.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 14.01.2021. 11:00

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
7126-1-1-284-3-44/20
PODIJELI: