(aukcija) Nabavka lijekova i sanitetskog materijala

Datum objave: 19.04.2021. 15:31 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1260-1-1-2-3-2/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA VITEZ
IDB/JIB 4236352910005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Alida Smailkadić
Adresa Hrvatskih branitelja 2/A
Poštanski broj 72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad Vitez
Telefon (030) 711-664
Faks (030) 711-664
Elektronska pošta nabavkedz@gmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Vitez

I 5.c. Djelatnost


Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

21

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka lijekova i sanitetskog materijala

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka lijekova i sanitetskog materijala

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

7.5.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.05.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Kao pod I 1.
Datum i vrijeme 17.05.2021. 11:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot A – A LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA DIGESTIVNI TRAKT I METABOLIZAM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

A LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA DIGESTIVNI TRAKT I METABOLIZAM

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
Sukcesivna nabavka

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU Dom zdravlja Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 07.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.05.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.05.2021. 11:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot B – B LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KRV I NA KRVOTVORNE ORGANE

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

B LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KRV I NA KRVOTVORNE ORGANE

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
Sukcesivna nabavka

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU Dom zdravlja Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 07.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.05.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.05.2021. 11:00
ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot C – C LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

C LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
Sukcesivna nabavka

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjrsrci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU Dom zdravlja Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 07.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.05.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.05.2021. 11:00
ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot D – D LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŽU

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

D LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŽU

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
Sukcesivna nabavka

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU Dom zdravlja Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 07.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.05.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.05.2021. 11:00
ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot E – G LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SISTEM I SPOLNI HORMONI

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

G LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SISTEM I SPOLNI HORMONI

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
Sukcesivna nabavka

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU Dom zdravlja Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 07.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.05.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.05.2021. 11:00ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot F – H SISTEMSKI HORMONALNI LIJEKOVI IZUZIMAJUĆI SPOLNE HORMONE

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

H SISTEMSKI HORMONALNI LIJEKOVI IZUZIMAJUĆI SPOLNE HORMONE

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
Sukcesivna nabavka

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU Dom zdravlja Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 07.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.05.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.05.2021. 11:00
ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot G – J LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SISTEMSKIH INFEKCIJA

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

J LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SISTEMSKIH INFEKCIJA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
Sukcesivna nabavka

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU Dom zdravlja Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 07.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.05.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.05.2021. 11:00
ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot H – LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO MIŠIĆNI SISTEM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO MIŠIĆNI SISTEM

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
Sukcesivna nabavka

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU Dom zdravlja Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 07.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.05.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.05.2021. 11:00
ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot I – LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
Sukcesivna nabavka

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU Dom zdravlja Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 07.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.05.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.05.2021. 11:00
ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot J – LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SISTEM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SISTEM

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
Sukcesivna nabavka

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU Dom zdravlja Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 07.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.05.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.05.2021. 11:00
ANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot K – LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SENZORNE ORGANE

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA SENZORNE ORGANE

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
Sukcesivna nabavka

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU Dom zdravlja Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 07.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.05.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.05.2021. 11:00ANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot L – OSTALI NETERAPEUTSKI APARATI

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

OSTALI NETERAPEUTSKI APARATI

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
Sukcesivna nabavka

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU Dom zdravlja Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 07.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.05.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.05.2021. 11:00
ANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot M –LIJEKOVI SEKUNDARNOG PRIORITETA

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LIJEKOVI SEKUNDARNOG PRIORITETA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
Sukcesivna nabavka

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU Dom zdravlja Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 07.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.05.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.05.2021. 11:00ANEKS B


Broj lota

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT N – ANTISEPTIČKA I DEZINFEKCIONA SREDSTVA

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

ANTISEPTIČKA I DEZINFEKCIONA SREDSTVA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
Sukcesivna nabavka

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU Dom zdravlja Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 07.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.05.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.05.2021. 11:00ANEKS B


Broj lota

15


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT O – IGLE I ŠPRICE

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

IGLE I ŠPRICE

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
Sukcesivna nabavka

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU Dom zdravlja Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 07.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.05.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.05.2021. 11:00ANEKS B


Broj lota

16


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT P– POTROŠNI MATERIJAL

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

POTROŠNI MATERIJAL

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
Sukcesivna nabavka

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU Dom zdravlja Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 07.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.05.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.05.2021. 11:00
ANEKS B


Broj lota

17


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT R – ZAVOJNI MATERIJAL

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

ZAVOJNI MATERIJAL

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
Sukcesivna nabavka

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU Dom zdravlja Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 07.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.05.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.05.2021. 11:00
ANEKS B


Broj lota

18


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT S – RUKAVICE

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

RUKAVICE

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
Sukcesivna nabavka

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU Dom zdravlja Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 07.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.05.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.05.2021. 11:00
ANEKS B


Broj lota

19


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT T – MEDICINSKI APARATI I MATERIJAL ZA MEDICINSKE APARATE

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

MEDICINSKI APARATI I MATERIJAL ZA MEDICINSKE APARATE

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
Sukcesivna nabavka

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU Dom zdravlja Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 07.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.05.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.05.2021. 11:00
ANEKS B


Broj lota

20


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT U – SAMOLJEPLJIVE ELEKTRODE

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

SAMOLJEPLJIVE ELEKTRODE

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
Sukcesivna nabavka

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU Dom zdravlja Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 07.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.05.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.05.2021. 11:00
ANEKS B


Broj lota

21


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot V – TEST TRAKICE ZA GLUKOMETAR

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

TEST TRAKICE ZA GLUKOMETAR

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


III Ukupna količina ili obim ugovora
Sukcesivna nabavka

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU Dom zdravlja Vitez

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 07.05.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.05.2021. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.05.2021. 11:00

 

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1260-1-1-2-3-2/21
PODIJELI: