(aukcija) Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe izgradnje/rekonstrukcije elektroenergetskih objekata na području općina Bosanski Petrovac, Ključ i Sanski Most za potrebe Podružnice Elektrodistribucija Bihać

Datum objave: 06.07.2020. 14:30 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 06.07.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

986-1-1-181-3-184/20


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNO PREDUZEĆE ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
IDB/JIB 4200225150005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Amela Karić
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-000
Faks (033) 751-759
Elektronska pošta e.ridzal@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1830000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

3000000188 - „Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi) za potrebe
izgradnje/rekonstrukcije elektroenergetskih objekata na području općina Bosanski Petrovac, Ključ i Sanski Most za potrebe
Podružnice „Elektrodistribucija“ Bihać“


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

„Nabavka materijala i opreme sa usputnom ugradnjom (građevinski i/ili elektromontažni radovi)
za potrebe izgradnje/rekonstrukcije elektroenergetskih objekata na području općina Bosanski Petrovac, Ključ i Sanski Most
za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Bihać“

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31311000-9 Priključci na električnu mrežu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Prema tenderskoj dokumentaciji.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Područje općina Bosanski Petrovac, Ključ i Sanski Most za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Bihać“

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema nacrtu ugovora.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tački 6.3. tenderske dokumentacije.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne zahtijeva se.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

o Da ponuđač ima uspješno iskustvo u realizaciji ugovora čiji se predmet nabavke odnosi na isporuku materijala i
opreme koja je predmet nabavke ili isporuku materijala i oprema sa ugradnjom koja je predmet u prethodne tri godine, čija
ukupna vrijednost minimalno iznosi 549.000,00 KM bez PDV-a (što je 30% procijenjene vrijednosti predmetne nabavke).

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

13.8.2020.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 20.08.2020. 09:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo, IV sprat,
sala 430
Datum i vrijeme 20.08.2020. 10:00


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Amela Karić
Adresa Vilsonovo šetalište 15
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 751-782
Faks (033) 751-759
Elektronska pošta a.karic@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.baINTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
UIN 4200225150005
Contact person Amela Karić
Address Vilsonovo šetalište 15
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telephone (033) 751-000
Fax number (033) 751-759
Email address e.ridzal@epbih.ba
Website address www.epbih.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Utility sector referred to in the Article 5 of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Electricity

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

„Procurement of materials and equipment with incidental installation (construction and / or electrical works) for the needs
of construction / reconstruction of electric power facilities in the municipalities of Bosanski Petrovac, Ključ and Sanski Most
for the needs of the Branch "Elektrodistribucija" Bihać "

II 1.b. Description of the object of the contract

„Procurement of materials and equipment with incidental installation (construction and / or electrical works) for the needs

of construction / reconstruction of electric power facilities in the municipalities of Bosanski Petrovac, Ključ and Sanski Most
for the needs of the Branch "Elektrodistribucija" Bihać "

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

Main vocabulary
Code Description
Main object 31311000-9 Mains connections

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

As per tender documentation.

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

13.8.2020.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 20.8.2020. 09:00:00
Address and place JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
986-1-1-181-3-184/20
PODIJELI: