(aukcija) Nabavka maziva

Datum objave: 21.04.2021. 14:18 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.04.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

521-7-1-14-3-6/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP ''9.SEPTEMBAR'' DD SREBRENIK
IDB/JIB 4209226990004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Alem Jahic
Adresa Kiseljaci bb
Poštanski broj 75350 Srebrenik (bhp sa)
Općina/Grad Srebrenik
Telefon (035) 645-714
Faks (035) 644-032
Elektronska pošta 9septembar.jkp@bih.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Srebrenik

I 5.c. Djelatnost


Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava maziva

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava masti i maziva za potrebe ugovornog organa

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 24951000-5 Masti i maziva
Dodatni predmet(i) 24951100-6 Maziva


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8599,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Srebrenik, Kiseljaci bb

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

nema

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da je registriran za obavljanje profesionalne djelatnosti

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Nema

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Nema

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

7.5.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 07.05.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Srebrenik, Kiseljaci bb, Kancelarija tehničkog direktora
Datum i vrijeme 07.05.2021. 11:30

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
521-7-1-14-3-6/21
PODIJELI: