(aukcija) Nabavka namirnica: peciva, krofne, pite, krem čoko namazi, mermelada i med, sokovi, suho voće, čajevi, smrznuta piletina, teletina, svježa puretina...

Datum objave: 08.06.2020. 13:31 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.06.2020.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

893-1-1-438-3-196/20ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB 4200089110002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Alen Hadžihuseinović
Adresa Bolnička 25
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 298-520
Faks (033) 298-543
Elektronska pošta amina.suko@kcus.ba
Internet adresa www.kcus.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

65

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1196520,00


II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka namirnica


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Namirnice za 12 mjeseci

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak


IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

10.7.2020.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00


IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Bolnička br. 25 (prostorije Sektora zajedničkih službi KCUS - zgrada TEB)
Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00


ANEKS A


I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Alen Hadžihuseinović
Adresa Bolnička 25
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 298-519
Faks (033) 445-771
Elektronska pošta alen.hadzihuseinovic@kcus.ba
Internet adresa www.kcus.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Hljeb

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15811100-7 Hljeb


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

55800,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Hljeb tost

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15821100-0 Tostirani hljebni proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

22560,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Peciva

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15812100-4 Peciva


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4800,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Integralna peciva

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15812100-4 Peciva


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1080,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Krofne

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15851000-8 Brašnasti proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5760,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Pite

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15812120-0 Pite


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3960,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Polugotovi proizvod

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15851000-8 Brašnasti proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

9600,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Proizvodi od lisnatog tijesta

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15851000-8 Brašnasti proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8160,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Kroasani

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15811300-9 Kroasan


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5280,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Tortilja

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15851000-8 Brašnasti proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3480,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Klepe i torteline

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15851000-8 Brašnasti proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

21600,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Dvopek

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15821150-5 Dvopek


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1800,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sendviči

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15811510-4 Sendviči


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2760,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Keks (slatki i slani)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15820000-2 Dvopek i keksi; trajno pecivo i kolači


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12360,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

15


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Brašno i griz

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15612000-1 Brašno od žitarica ili povrća i srodni proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4080,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

16


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Proizvodi od soje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15871210-9 Sos od soje


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1140,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

17


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Tjestenina za supu i rezanci

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15850000-1 Tjestenine


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

11400,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

18


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Makaroni

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15850000-1 Tjestenine


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7560,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

19


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Brašno i tjestenina bez glutena

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15612000-1 Brašno od žitarica ili povrća i srodni proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3840,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

20


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Kolači

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15812200-5 Kolači


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7440,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

21


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Biskvit

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15820000-2 Dvopek i keksi; trajno pecivo i kolači


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

14400,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

22


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Riža

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15611000-4 Oljuštena riža


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

21000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

23


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

So, šećer i kafa

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15861000-1 Kafa


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7200,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

24


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Koncentrati za supu

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15891410-7 Mješavine za supe


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

25


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Supe

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15891000-0 Supe i variva


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2040,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

26


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Povrće smrznuto

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15331000-7 Prerađeno povrće


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

40920,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

27


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Burger od povrća

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15331000-7 Prerađeno povrće


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2400,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

28


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Kisela salata, masline, sirće i kompot

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15330000-0 Prerađeno voće i povrće


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4560,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

29


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Marmelada i med

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15831600-8 Med


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

41040,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

30


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Krem čoko namazi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15842200-4 Čokoladni proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3480,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

31


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Puter i margarin

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15431000-8 Margarin i slični proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

62760,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

32


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sokovi 0,25l - tp

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15321000-4 Voćni sokovi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

16800,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

33


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sokovi 0,2l - tp

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15321000-4 Voćni sokovi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

13440,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

34


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Voda

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15981100-9 Negazirana mineralna voda


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12360,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

35


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Suho voće

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15332410-1 Suho voće


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5520,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

36


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Čajevi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15863000-5 Čaj


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

37


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Pire

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15312100-9 Instant pire od krompira


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

16800,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

38


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Dodaci jelima

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15870000-7 Začini i začinska sredstva


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4440,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

39


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Začini

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15872200-3 Začini


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1200,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

40


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Kečap

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15871230-5 Kečap od paradajza


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

120,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

41


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Geršlo

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15331000-7 Prerađeno povrće


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

540,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

42


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Mlijeko u prahu

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15511700-0 Mlijeko u prahu


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

9000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

43


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Vrhnje za kuhanje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15510000-6 Mlijeko i pavlaka


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2760,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

44


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Mlijeko 1/1 - tp

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15511000-3 Mlijeko


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

55800,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

45


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Mlijeko 0,5l - tp

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15511000-3 Mlijeko


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5880,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

46


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Mlijeko 0,2l

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15511000-3 Mlijeko


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6360,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

47


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Jogurt i pavlaka

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15551000-5 Jogurt i ostali fermentirani mliječni proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

66000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

48


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Kiselo vrhnje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15510000-6 Mlijeko i pavlaka


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderksoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

13800,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

49


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Ulje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15411200-4 Ulje za kuhanje


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

14160,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

50


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sirevi i kajmak

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15540000-5 Sirevi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

26400,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

51


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sirevi topljeni - trokutići

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15540000-5 Sirevi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

24600,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

52


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sirevi u listićima

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15540000-5 Sirevi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

27000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

53


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Topljeni sirevi za mazanje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15540000-5 Sirevi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3720,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

54


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Puding i voćni jogurt

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15551000-5 Jogurt i ostali fermentirani mliječni proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6600,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

55


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sutlija i griz

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15614000-5 Obrađena riža


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10800,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

56


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sirni namazi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15545000-0 Sirni namazi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

70800,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

57


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Mliječni namazi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15500000-3 Mliječni proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

45120,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

58


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Smrznuta piletina

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15112130-6 Pilići


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

46560,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

59


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Smrznuta junetina

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15100000-9 Proizvodi životinjskog porijekla, mesa i mesni proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8160,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

60


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Smrznuta teletina

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15111200-1 Teletina


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10560,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

61


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Junetina sa kostima

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15110000-2 Meso


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

96720,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

62


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Teletina sa kostima

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15111200-1 Teletina


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

121800,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

63


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Juneća pljeskavica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15130000-8 Mesni proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5400,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

64


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Svježa puretina

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15112120-3 Ćurke


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

30840,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00ANEKS B


Broj lota

65


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Pureća šunka u listićima 100g

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15100000-9 Proizvodi životinjskog porijekla, mesa i mesni proizvodi


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

7200,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

12 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO Centralni magacin hrane KCUS-a

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 10.07.2020.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.07.2020. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.07.2020. 10:00INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name University Clinical Center Sarajevo
UIN 4200089110002
Contact person Alen Hadžihuseinović
Address Bolnička 25
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telephone (033) 298-520
Fax number (033) 298-543
Email address amina.suko@kcus.ba
Website address www.kcus.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Federation of Bosnia and Herzegovina

I 3.c. Main activity of contracting authority

Health

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Procurement of foodstuffs for annual requirements

II 1.b. Description of the object of the contract

Foodstuffs for annual requirements

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)


Main vocabulary
Code Description
Main object 15000000-8 Food, beverages, tobacco and related products

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

According to Tender documentation

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

10.7.2020.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 23.7.2020. 09:00:00
Address and place Tender Documentation can be taken only trough public procurement portal BiH

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

Your bids must be prepared and delivered only on original Tender documentation
KCUS, properly closed, sealed. The envelope must have the following written:
-Name and address of bidder/company with phone no. and fax no.
-Public bidding no: (number generated on the public procurement portal)
-NOTE: Do not open- The bids may be opened by Commission only
Late and incomplete bids will not be taken in consideration.
Your bids need to be delivered on the following address: Main protocol of KCUS, building of Techno Economic Block,
Bolnička no. 25 latest until 23.07.2020. 09:00h
Bids opening will be held at Sektor zajedničkih službi of Clinical center University of Sarajevo (Techno Economic Block),
23.07.2020. 10:00h.

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
893-1-1-438-3-196/20
PODIJELI: